Nytolkning av gammel hage

Den praktfulle sveitservillaen beliggende på Fornebu med utsikt over sjøen, ble tegnet for familien Mustad av Arnstein Arneberg i 1909. Villa Hareløkken eies i dag av Telenor og ble sammen med hagen restaurert i forbindelse med byggingen av parkanlegget rundt Telenors nye hovedkvarter på Fornebu.

Det gamle hageanlegget bestod av et terrasseanlegg med trapper og murer, et rosarie og en allé som endte i en liten fontene. Ved hjelp av gamle bilder og rester av den gamle hagen ble hagen tegnet på nytt og restaurert med sine ulike deler.

Terrassene og trappene er kantet med lave buksbomhekker. Krukker med blomster, stauder og klatreplanter, er plassert etter inspirasjon fra gamle bilder. I det nye rosariet er det plantet historiske roser som er organisert etter farger. Rosariet er en nytolkning av det gamle rosariet med stålkanter og grusganger med lokal grus. Den nye alleen avsluttes med enkel liten fontene, inspirert av den gamle.

 

Prosjektkategori Hage
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Fornebu
Leveranse Kartlegging, planer, beskrivelse, detaljering og materialstudier
Oppdragsgiver Telenor
Fagområder Landskap
Tidsrom 2002-2003 og 2004 - driftsfase pågår

Relatert innhold