Regjeringen gjorde i juni 2013 vedtak om konseptvalg for Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo som innebærer at vikingskipene og vikingtidssamlingen skal ligge på Bygdøy, mens resten av Kulturhistorisk museum skal ligge på Tullinløkka og magasinlokaler på Økern.


Kunnskapsdepartementet (KD) ga Statsbygg i oppdrag å igangsette arbeidet med skisseprosjekt og utarbeidelse av reguleringsplan for utvidelse og nybygg for vikingtidssamlingen på Bygdøy. Asplan Viak har vært fagkyndig rådgiver for reguleringsplanen, og hatt ansvaret for en rekke av utredningstemaene.
 

Vikingtidssamlingen har meget stor nasjonal og internasjonal verdi, og må anses å være en viktig del av verdens kulturarv. Museets tre vikingskip er de best bevarte i verden. Vikingtidssamlingens sårbarhet og tåleevne er en overordnet premiss for videreutvikling av museumsanlegget.
 

Parallelt med oppstart av reguleringsprosessen gjennomførte Statsbygg en åpen plan- og designkonkurranse med utvelgelse av konsept for utforming av museumsanlegget. Reguleringsplanen er tilpasset det valgte konsept og gi nødvendige rammer for endelig utforming av skisseprosjektet og etterfølgende byggesak.
 

Det danske arkitektkontoret AART leder vinnerteamet som står for videre forprosjekt og skisseprosjekt av museet og museets utomhusanlegg. Asplan Viak AS har utarbeidet grunnlaget for ny utforming av gatene innenfor planområdet.

Prosjektkategori Detaljert reguleringsplan
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Bygdøy, Oslo kommune
Oppdragsgiver Statsbygg
Fagområder Arealplanlegging, veg og trafikk, naturmiljø og kulturminner
Tidsrom 2014-2017
Perspektiv ankomst. Illustrasjon: SLA/AART
Perspektiv ankomst. Illustrasjon: SLA/AART
Museumsparken Vest. Illustrasjon: SLA/AART
Museumsparken Vest. Illustrasjon: SLA/AART
Museumsparken Sør. Illustrasjon: SLA/AART
Museumsparken Sør. Illustrasjon: SLA/AART

Relatert innhold

Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer
Ut mot havet! Dokken sett fra Nordvest. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Prosjekt

Ut mot havet! - Dokken parallelloppdrag

Les mer
Akvariet er tenkt som hjertet i den nye bydelen Dokken. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Nyhet

Asplan Viaks planer for Dokken i Bergen: Vil bygge øyrike og flytte Akvariet

Les mer