Vern handler om å ta valg, det å ta vare på noe framfor noe annet. Gjennom vern av gravplass ivaretas kulturhistoriske verdier for ettertiden - og gravområder for gjenbruk fristilles.

Gravplasser er dynamiske anlegg og av den grunn i en særstilling som kulturminne. Gjennom tidenes løp får gravplassen ofte flere utvidelser, hvor hver av utvidelsene gjenspeiler ulike stilepoker. Gravplassens karakter blir som et lappeteppe fra hele dens historie. En kan velge å verne delområder av gravplassen eller å verne det som gir gravplassen en helhetlig karakter.

Men innen en velger å verne et kulturminne framfor et annet, utarbeider en et grunnlag basert på en historisk sammenstilling og registreringer av dagens situasjon. Dette grunnlaget ligger så til grunn for å kunne verdivurdere kulturminnene. Verdivurderingen gir en god oversikt - og tiden er inne for å velge.

Når valgene er tatt; verneplanen med tilhørende verneplanbestemmelser utarbeides - og med utgangspunkt i verneplanen; en skjøtsels- og vedlikeholdsplan.

Prosjektkategori Gravplasser
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Leveranse Veileder
Oppdragsgiver Nasjonal gravplassrådgiver, Åse Skrøvset
Fagområder Landskap
Tidsrom 2017-2018
Samarbeidspartnere Dosent Kirsten G. Lunde, NMBU Ås og Rådgiver Riksantikvaren, kvalitetskontroll
Innhente historisk kildemateriale. Foto: Harøya ca. 1945-1950, Romsdalsmuseet
Innhente historisk kildemateriale. Foto: Harøya ca. 1945-1950, Romsdalsmuseet
Innhente historisk kildemateriale, opprinnelig gravfeltstruktur. Illustrasjon: Asplan Viak
Innhente historisk kildemateriale, opprinnelig gravfeltstruktur. Illustrasjon: Asplan Viak
Sammenstille historisk grunnlag, momenter i gravplassens historie. Illustrasjon: Asplan Viak
Sammenstille historisk grunnlag, momenter i gravplassens historie. Illustrasjon: Asplan Viak
Beskrive dagens situasjon, rom og akser. Illustrasjon: Asplan Viak
Beskrive dagens situasjon, rom og akser. Illustrasjon: Asplan Viak
Beskrive dagens situasjon, gravområder. Illustrasjon: Asplan Viak
Beskrive dagens situasjon, gravområder. Illustrasjon: Asplan Viak
Beskrive dagens situasjon, vegetasjon. Illustrasjon: Asplan Viak
Beskrive dagens situasjon, vegetasjon. Illustrasjon: Asplan Viak
Verdivurdere kulturminnene, eksempel, rom og akser- og vegetasjon. Illustrasjon: Asplan Viak
Verdivurdere kulturminnene, eksempel, rom og akser- og vegetasjon. Illustrasjon: Asplan Viak
Utforme verneplanen, eksempel på verneplanens kartdel. Illustrasjon: Asplan Viak
Utforme verneplanen, eksempel på verneplanens kartdel. Illustrasjon: Asplan Viak
Eksempel, verne en hekk som motiv og element. Foto: Austad kirkegård
Eksempel, verne en hekk som motiv og element. Foto: Austad kirkegård
Eksempel, verne port med lokale kvaliteter. Foto: Unstad kirkegård
Eksempel, verne port med lokale kvaliteter. Foto: Unstad kirkegård

Relatert innhold

Samuel Billaud Feragen på feltarbeid i Gjerstad kommune, hvor Asplan Viak testet ut systemet for registreringen av verneverdige bygninger. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak app-registrerer bygninger for Riksantikvaren

Les mer
Foto: NORD Arkitektur
Prosjekt

Norges idrettshøgskole - Seksjon for idrettsmedisin

Les mer
Taket etterisoleres og får nye kobberplater. Foto: Egil Eide/Asplan Viak
Prosjekt

Båthallen ved Norsk Maritimt Museum

Les mer
Foto: Monica Jenssen
Prosjekt

Strand kårbolig

Les mer