I Gamle Jonsvannsveien i Trondheim ble det i perioden 1969-1977 lagt DN600 duktile støpejernsrør uten innvendig sementmørtelforing, som en del av Trondheim kommunes hovedvannforsyning fra Jonsvatnet.

Grunnen beskrives som fyllmasser i variabel mektighet over fast leire, og med avstand til fjell på 5-6 meter.

Kommunen har utført mer enn 10 lekkasjeutbedringer på strekningen ved montering av reparasjonsklammer, eller utskifting med nye rørlengder. Som følge av gjentatte, hyppige lekkasjer og for å sikre forsyningssikkerheten, besluttet kommunen ledningsfornyelse av ca. 900 meter.

Ledningen ligger parallelt med en sterkt trafikkert vei, og konvensjonell graving / utskiftning var lite ønskelig. Dimensjonen måtte opprettholdes, så prosjekteringen resulterte i en konkurranse med forhandling for utblokking av DN600 SjK hovedvannledning, med innføring av DN710 PE 100 SDR 13,6 med utvendig PP-kappe, og fabrikkbøyde bend.

Jobben ble definert som et ”pilotprosjekt” pga. manglende referanser og erfaring med slike dimensjoner hos alle aktører. Det ble lagt opp til en ”teststrekning”, med opsjon på videreføring av prosjektet, som følge av den potensielle risikoen i prosjektet.

Hele prosjektet ble gjennomført sommeren 2011. Tracto-Technik GmbH & Co KG i Tyskland som utvikler og leverer maskinutrustning til NoDig-firma over hele verden, forteller at prosjektet i Trondheim er en ”verdenspremiere”.

Prosjektkategori No Dig, VA, Vann og miljø, SSTT, vannledning, utblokking
Kompetanseområder Vann- og miljøteknikk
Lokasjon Trondheim
Leveranse Detaljprosjektering VA, søknader iht. Plan- og bygningsloven
Oppdragsgiver Trondheim kommune
Fagområder VA
Tidsrom 2011

Relatert innhold

Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Rehabilitering Solbergledningen

Les mer
Sandum AS
Prosjekt

Utblokking av vannledning på Erikstad

Les mer
Foto: Steg Entreprenør AS
Prosjekt

Fredlybekken. Forberedelse Nydalsbrua

Les mer