Uthavner i verdensklasse er et samarbeidsprosjekt mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommune.

Hensikten med prosjektet er å jobbe for bedre bevaring, formidling, kunnskap og verdiskapning knyttet til uthavnene i Agder. Uthavnenes funksjon som besøksmål er et av temaene som fylkeskommunene ønsker å fokusere på i prosjektperioden.

Gjennomføring av #Mulighetsstudie av uthavnene som besøksmål” er finansiert av Riksantikvaren, og Asplan Viak AS har vært engasjert til å utføre oppdraget. Denne rapporten presenterer resultatet av mulighetsstudien.

Ved å løfte frem uthavnene og legge til rette for en bærekraftig forvaltning ønsker fylkeskommunene at uthavnene på sikt skal kvalifiserer seg til en plass på Unescos verdensarvliste.

 

De fire uthavnene som inngår i mulighetsstudien:

  • Lyngør, Tvedestrand kommune
  • Merdø, Arendal kommune
  • Svinør, Lindesnes kommune
  • Loshavn, Farsund kommune
Prosjektkategori Stedsutvikling og reiseliv
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Lyngør, Merdø, Svinør og Loshavn
Oppdragsgiver Aust- og Vest-Agder fylkeskommune
Fagområder Reiseliv, kulturminner, infrastruktur, besøksstrategi, konsept og mulighetsstudier, offentlige oppholdsområder, stedsutvikling, mulighetsstudie
Tidsrom 2017
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Kartillustrasjon: Asplan Viak
Kartillustrasjon: Asplan Viak
Kartillustrasjon: Asplan Viak
Kartillustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Mulighetsstudie boligplan

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Gjennomføringsmodell for lek og rekreasjon i tett by

Les mer