Asplan Viak har vært engasjert av Flakstad kommune i et forprosjekt for utredning av avløpsløsninger for Ramberg i Lofoten. I løpet av prosjektet ble det brukt tverrfaglig kompetanse fra vann- og miljøteknikk, og energi og miljø for å komme frem til mest optimale løsning.

Forprosjektet har undersøkt ulike tekniske løsninger, basert på økonomiske og klima- og miljømessige forutsetninger. Bakgrunnen for prosjektet er at Flakstad kommune ønsker å gjøre forbedringer på hovedavløpsnettet for å sikre forbedret drift av systemet i fremtiden. Derfor har kommunen bedt om en helhetlig, miljømessig og funksjonell tankegang ved valg av løsninger på avløpsnettet på Ramberg. Som en konsekvens av dette ble både fagmiljøet vann- og miljøteknikk i Lofoten og energi og miljø sitt fagmiljø i Trondheim engasjert for å sikre at foreslåtte løsninger dekket Flakstad kommune sine kriterier.

Fagmiljøet vann- og miljøteknikk i Lofoten har hatt ansvaret for prosjektering av løsningene til avløpsnettet med økonomiske og tekniske beregninger, mens fagområdet energi og miljø i Trondheim har gjennomført livsløpsvurderinger (LCA) for å undersøke klimapåvirkningen av de ulike løsningene. Dette prosjekter viser med all tydelighet hvordan tverrfagligheten står sterkt i Asplan Viak, og at samarbeid på tvers av fagmiljøer styrker grunnlaget for å ta gode, bærekraftige beslutninger for fremtiden.

Prosjektkategori Klimaregnskap, energi, klima og miljø, livsløpsanalyse, LCA, vann og avløp
Kompetanseområder Vann- og miljøteknikk
Lokasjon Ramberg, Flakstad kommune, Lofoten
Leveranse Klimaregnskap, LCA, utredninger og hovedplaner VAR.
Oppdragsgiver Flakstad kommune
Fagområder Energi og miljø, vann- og miljøteknikk
Tidsrom september 2017 - januar 2018

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer
Grunnvarme. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak gratulerer GeoTermosen og Drammen Eiendom som vinner av «Årets lokale klimatiltak 2020» på Zerokonferansen!

Les mer