Medisin- og helsefagbygg 2 (MH2) er et nytt fakultetsbygg ved UIT Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Bygget har arealer for laboratorier, forskning og undervisning, samt en egen Avdeling for Komparativ Medisin (AKM), med arealer for oppstalling, operasjon og forskning på dyr. Medisin og helse er blant velferdsstatens viktigste utdanninger, og med MH2 ligger alt til rette for å tilby moderne utdanninger tilpasset samfunnets behov. Flere av UiTs fagmiljøer er nå samlet under ett tak med moderne fasiliteter, noe som gir gode forhold for forskning og innovasjon.

 

Arealer for laboratorier og forskning innen helse er krevende tekniske arealer, med spesielt fokus på sikkerhet for å unngå smitte mellom arealer, trykksatte rom og sluser, samt særskilte krav til rene rom.

Asplan Viak har hatt prosjekteringsledelsen og rollen som SHA-koordinator prosjektering i skisse, forprosjekt og detaljprosjekt-fasen. Skisseprosjektet ble startet i 2007, og etter utarbeidet forprosjekt ble prosjektet lagt på is fra departementet sin side, før det ble tatt opp igjen i 2014. Da ble det laget et justert forprosjekt som ble tatt videre til detaljprosjekt og utførelse. I utførelsesfasen har vi hatt rollen som stedlig PL, med tilstedeværelse på byggeplass i hele byggeperioden. Bygget ble ferdigstilt i 2018, og gikk da over i prøvedrift. Rollen som stedlig PL har blitt videreført i prøvedrift og garantitiden.

Prosjektkategori Undervisningsbygg
Kompetanseområder Bygg
Lokasjon UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø, Norge
Leveranse Skissprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering, utførelsesfase / byggefase, prøvedriftsfase og overtakelse.
Oppdragsgiver Statsbygg
Fagområder PRL, ass PRL, SHA-KP og ass PL i utførelsesfasen, prøvedrift, overtakelse og garantitid
Tidsrom 2007-2019
Størrelse 19.077 m2 nybygg, 1.980 m2 ombygging eks MH
Samarbeidspartnere Ratio (ARK), Cowi (RI), Rambøll (BL)

Relatert innhold

Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture
Prosjekt

Psykiatri på Nordbyhagen AHUS

Les mer
Agrakvartalet er nominert til prisen Betongtavlen for 2020. Foto: Ivan Brodey
Nyhet

Asplan Viak nominert til Betongtavlen – igjen!

Les mer
Foto: Tromsø kommune
Prosjekt

Trudvang barnehage og barneboliger

Les mer
Manglerud bad og aktivitetshus blir en samlokalisering av et nytt folkebad, Oslo kulturskole og Manglerud ungdomshus. Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Byggingen av Manglerud bad i gang

Les mer