Torget er Sands sentrale byrom og viktigste møteplass. Det er stedets fest-torg for de store arrangementene, men det skal også fungere som landsbytorget, hverdagstorget og handelstorget.


Hovedmålet har vært å oppgradere torget, styrke tettstedets kontakt med sjøen og skape plass for handel, opphold og lek.

Prosjektet får torget og sentrum til å vende seg mot sjøen og utsikten. En sammenhengende kaipromenade langs sjøkanten tilbyr nye og attraktive områder for opphold, for gående og for besøkende med båt. I utformingen er det lagt vekt på å underbygge og videreutvikle eksisterende bystruktur og småbykvaliteter.

Torget er opparbeidet med natursteinsplater, rause inviterende benker, frodig vegetasjon og vannarrangement som innbyr til lek. Universell utforming er en selvsagt del av prosjektet.

Prosjektkategori Parker og byrom
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Suldal kommune, Rogaland
Leveranse Fra 1. premie i innbudt arkitektkonkurranse med prekvalifisering, via mulighetsstudie, skisse- og forprosjekt og detaljprosjekt.
Oppdragsgiver Suldal kommune
Fagområder LARK
Tidsrom 2008 – 2017
Størrelse 3200 m2
Samarbeidspartnere Rambøll (tidl. Landskapsfabrikken), ViaNova/ AnkoNova (RIVei), Multiconsult (RIB, RIE), Fonteneteknikk AS, Halvor Næss belysningsdesigner AS.
Skattekammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland
Skattekammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland
Skattekammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland
Skattekammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland
Høstlige fargekombinasjoner. Skattkammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland
Høstlige fargekombinasjoner. Skattkammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland
Skattkammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland
Skattkammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland
De isblå benkene er viktige identitetsskapere på plassen. Skattkammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland
De isblå benkene er viktige identitetsskapere på plassen. Skattkammeret Suldal, Foto: Lise Bjelland
Lakseelva Suldalslågen har vært inspirasjon for designet på fontenen. Foto: Asplan Viak
Lakseelva Suldalslågen har vært inspirasjon for designet på fontenen. Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Torget etter mørkets frembrudd. Foto: Asplan Viak
Torget etter mørkets frembrudd. Foto: Asplan Viak
Tidlig fase i prosjekteringsprosessen. Foto: Asplan Viak
Tidlig fase i prosjekteringsprosessen. Foto: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer