Asplan Viak er engasjert for å utarbeide detaljregulering med KU for nytt opplevelsessenter med fokus på hvalen på Andenes. Prosjektet skjer i samarbeid med Dorthe Mandrup Arkitekter som vant den internasjonale arkitektkonkurransen for bygget.

Andenes har over 1000 års tradisjon med observasjon og fangst av hval. Spermhval, knølhval, spekkhugger og grindhval holder til i havet rett utenfor Andenes. Senteret skal bidra til helårsturisme og ny giv på Andenes, etter at forsvarets flystasjon er flyttet til Evenes.

Det ble i 2019 gjennomført en internasjonal arkitektkonkurranse om utforming av det nye opplevelsessenteret. Vinneren av konkurransen var det anerkjente danske arkitektkontoret Dorthe Mandrup. Forslaget har vekket begeistring lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og gir assosiasjoner til en hvalrygg som kommer opp av vannet. Prosjektet legges til grunn for utforming av detaljreguleringen.

Nordland Fylkeskommune har oppdaget at intet mindre enn verdens største gårdshaug omfatter store deler av tomta. Gårdshaugen viser at det har vært bosetning og handel på Andenes siden vikingtiden.

Det har derfor vært en omfattende prosess med dialog med antikvariske myndigheter, og vi vil i planen søke om dispensasjon fra kulturminneloven for delvis utgraving av gårdshaugen. Det vil vektlegges å vise fram historikken og gårdshaugen som en del av opplevelsessenteret.

Parkering til anlegget skal løses gjennom mer effektiv bruk av eksisterende parkeringsanlegg i sentrum. Det skal utarbeides konsekvensutredning for friluftsliv og kulturminner.

Planen er levert til Andøy kommune for politisk behandling, og skal behandles i formannskapet 2. juni 2020. Den vil da, etter planen, legges ut til offentlig ettersyn over sommeren. Politisk behandling til høsten.

Prosjektkategori Detaljregulering og konsekvensutredning
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Andenes
Oppdragsgiver The Whale AS
Fagområder Plan, regulering, kulturminner
Tidsrom 2019-2020
Illustrasjon: Dorthe Mandup Arkitekter
Illustrasjon: Dorthe Mandup Arkitekter
Illustrasjon: Dorthe Mandup Arkitekter
Illustrasjon: Dorthe Mandup Arkitekter
Illustrasjon: Dorthe Mandup Arkitekter
Illustrasjon: Dorthe Mandup Arkitekter
Illustrasjon: Dorthe Mandup Arkitekter
Illustrasjon: Dorthe Mandup Arkitekter
Illustrasjon: Dorthe Mandup Arkitekter
Illustrasjon: Dorthe Mandup Arkitekter
Siteplan. Illustrasjon: Asplan Viak
Siteplan. Illustrasjon: Asplan Viak
Reguleringsplan. Illustrasjon: Asplan Viak
Reguleringsplan. Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold