Teleplanbyen ligger sentralt til mellom Lysaker-lokket og Fornebu, delvis over innkjøringen til Fornebuområdet. Utbygger Teleplan Eiendom har satt i gang arbeid med konseptutredning energi og miljø for området. Asplan Viak er energirådgiver for prosjektet.

Teleplan Eiendom AS fikk innvilget Enova støtte til denne konseptutredningen sommeren 2016. Teleplan Eiendom AS ønsker å utvikle Teleplanbyen til en energi- og klimavennlig bydel i Bærum basert på energieffektive bygg, størst mulig andel fornybar energiforsyning (solenergi, grunnvarme, annet), bruk av smart grid teknologi og effektiv effektutjevning samt å maksimere klimaeffekten av tomtens beliggenhet som et sentralt trafikalt knutepunkt.

På grunn av den sentrale plasseringen av tomten og eksepsjonelt god tilgang til kollektivtransport er det også svært gode forutsetninger for å minimere privatbilisme og energiforbruk/klimagassutslipp fra dette i Teleplanbyen. Det er ønskelig å legge til rette for tiltak som felles elbillading, bildelingsordninger samt sykkel/gang-traseer som minimerer behovet for parkeringsplasser på tomten. Gatebelysning og gatevarme skal også inkluderes i analysene. Mulige verktøy for å oppnå energi- og miljøambisjonene for området skal vurderes, herunder BREEAM Communities, Smart Cities/Horisont2020 samt ordinær miljøoppfølging.

Konseptutredningen ledes av Adm. Dir. i Teleplan Eiendom AS Jørn Longem.

Se link til artikkel til høyre.

Prosjektkategori Boliger, byutvikling, kontorbygg, stedsutvikling
Kompetanseområder Energi og miljø
Lokasjon Bærum
Leveranse Konseptutredning energi og miljø
Oppdragsgiver Teleplan Eiendom
Fagområder Energi og miljø
Tidsrom 2016 - 2017
Samarbeidspartnere Teleplan Globe

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
<p>Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak</p>
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer
Grunnvarme. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak gratulerer GeoTermosen og Drammen Eiendom som vinner av «Årets lokale klimatiltak 2020» på Zerokonferansen!

Les mer