Lund kommune har bedt Asplan Viak gi et skråblikk på en mulig utvikling av tettstedet Moi innenfor stedets bratte fjell, flomutsatte elv, sentrale industriarealer, samt gjennomgående jernbane og E39. Moi er utnevnt pilot i Rogaland fylkeskommune sin satsing «Attraktive tettsteder i Rogaland».

Hva som regnes for å være Moi sentrum er ikke entydig definert og har vakt engasjement og debatt. Der Haukland utgjør et handelstyngdepunkt, målt i antall turer og besøk, ligger det historiske tyngdepunktet i Stasjonsveien med en skala, tilbud og opplevelse som er langt mer sårbart for utviklingstrender innen handel.

Begge sentra er attraktive for videreutvikling – ikke minst forbindelsen mellom dem.

Moi mangler ikke tilgjengelige utbyggingsareal. Moi som tettsted ligger innenfor 5 minutter på sykkel. Fortetting som utviklingsstrategi innenfor en slik sykkeldistanse reduserer barrierevirkningene elven, toget og E39 har. Urban utvikling og vekst handler mye om å endre transporttype og øke attraktiviteten for syklende og gående. Det gir flere folk i gata. Store, tomme parkeringsarealer kan med fordel videreutvikles til fordel for nye bolig-, kontor- og handelskonsept som utfyller og supplerer tettstedets behov for handel, tjenester og kulturtilbud.

Prosjektkategori Stedsutvikling/mulighetsstudie
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Moi, Lund
Leveranse Tettstedsutvikling
Oppdragsgiver Lund næringsutvikling AS
Fagområder Plan og urbanisme
Tidsrom 2017-2018
Lundetun. Illustrasjon: Vill urbanisme
Lundetun. Illustrasjon: Vill urbanisme
Haukelandsbekken. Illustrasjon: Vill urbanisme
Haukelandsbekken. Illustrasjon: Vill urbanisme
Sagodden: Illustrasjon: Asplan Viak
Sagodden: Illustrasjon: Asplan Viak
Kiwi og bensinstasjonen YX. Illustrasjon: Vill urbanisme
Kiwi og bensinstasjonen YX. Illustrasjon: Vill urbanisme

Relatert innhold

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer