Anlegget huser Stavanger-Rogaland Sparebanks nye hovedkontor i Stavanger. Anlegget er et resultat av en arkitektkonkurranse der vinnerprosjektets hovedambisjon var å etablere et miljøvennlig bygg av massiv-tre.

Bygg, landskap og gatemiljø med høy arkitektonisk og teknisk kvalitet skaper et nytt signalbygg for byens sparebank i utkanten av Stavanger sentrum og blir SR banks nye ansikt utad.

Landskapet består av en forplass med inngangssone til sykkelparkering, P-hus, ansatte-inngang til kontorene og besøksinngang for kunder av banken. I tillegg har det blitt laget en liten park med mulighet for gjennomgang mellom byen og tilstøtende boligområder og barnehagen bak. Flere gamle trær har blitt bevart, mens to store Almetrær på ca. 70 tonn ble flyttet til Bjergstedsparken for å unngå felling fordi det ble funnet den sterkt truede arten Hårstjernemose på dem.

Bygget er et «BREEAM excelent»-anlegg og bruken av massiv-tre i konstruksjonen, samt grønne tak, mange gode tekniske løsninger, planteplan i parken og infiltrasjon av overvann er sentrale stikkord som til sammen gir imponerende resultater på en trang tomt i byen med meget høy arealutnyttelse.

Anlegget ble utført som et BIM-prosjekt der bygg, fasader, konstruksjoner og landskap ble prosjektert og samkjørt i en felles IFC-modell. Med unntak av VA utviklet alle fag en BIM-modell som ble samkjørt og kontrollert opp mot hverandre gjennom prosjekteringsprosessen, og landskapsmodellen har ligget tilgjengelig for alle fag fra tidlig i prosessen slik at de har hatt mulighet til å kontrollere tekniske installasjoner.

Prosjektkategori Landskapsarkitektur
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Stavanger sentrum, Bjergstedt.
Leveranse Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering, SØK og byggeoppfølging
Oppdragsgiver SpareBank 1 SR-Bank / Helen og Hard arkitekter
Fagområder Landskap
Tidsrom 2014-2019
Størrelse 5200 m², hvorav fotavtrykk bygg på ca 2400 m²
Samarbeidspartnere Helen og Hard arkitekter, SAAHA arkitekter, DOF ingeniører
Anortositt fra Sirevåg, utformet med samme fotavtrykk som bygningen. Foto: Jack Jensen
Anortositt fra Sirevåg, utformet med samme fotavtrykk som bygningen. Foto: Jack Jensen
Finansparken. Foto: Sindre Ellingsen
Finansparken. Foto: Sindre Ellingsen
Oversiktsbilde sett mot Borgermester Middelthonsgate. Foto: Jack Jensen
Oversiktsbilde sett mot Borgermester Middelthonsgate. Foto: Jack Jensen
Mosebed. Foto: Jack Jensen
Mosebed. Foto: Jack Jensen
Langs Borgermester Middelthonsgate. Foto: Jack Jensen
Langs Borgermester Middelthonsgate. Foto: Jack Jensen
Gjennomgang gjennom Parken. Foto: Jack Jensen
Gjennomgang gjennom Parken. Foto: Jack Jensen
Planteplan. Foto: Jack Jensen
Planteplan. Foto: Jack Jensen
Finansparken. Foto: Sindre Ellingsen
Finansparken. Foto: Sindre Ellingsen

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer