For Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har Asplan Viak gjennomført en konseptutredning, utarbeidet en funksjonsbeskrivelse, og bistått i anskaffelse av solcelleanlegg til Bislett Stadion. Anlegget består av ca 700 solcellepaneler og har en effekt på 212 kWp.

Kortreist og miljøvennlig energi

Solcelleanlegget produserer kortreist og miljøvennlig energi som brukes direkte til å dekke strømforbruket på stadion. Overskudd av strøm som produseres på sommerdager selges til strømnettet og brukes i nabolaget. Bislett Stadion bidrar til å nå Oslo Kommune sin ambisjon om å redusere utslipp til minimum og nyttiggjøre seg av lokale ressurser.

Lagring av energi i brukte elbil-batterier

Det er også installert et energilager som benytter brukte elbil-batterier til å lagre strøm produsert om dagen så strømmen kan benyttes om kvelden. Batteriene kan også brukes til å begrense utgifter til effektledd i nettleien, og kan benyttes som nødstrøm hvis strømmen går. Batteriene har en kapasitet på ca 100 kWh.

Nye erfaringer med energiproduksjon

Bislett stadion er ett av de første kommunale byggene i Norge med solceller og energilager, og erfaringene fra anskaffelse og drift av systemet er verdifullt for videre planlegging av bygg og infrastruktur som benytter solenergi. 

Prosjektkategori Solcelleanlegg
Kompetanseområder Energi og miljø
Lokasjon Bislett, Oslo
Leveranse Forprosjekt, funksjonsbeskrivelse
Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Fagområder Solenergi
Tidsrom 2017-2019
Størrelse Ca 1500 m2 solcellepaneler på tak

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer
Grunnvarme. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak gratulerer GeoTermosen og Drammen Eiendom som vinner av «Årets lokale klimatiltak 2020» på Zerokonferansen!

Les mer