Det frodige gårdsrommet er med på å gjøre boligkvartalet ytterst på Sørenga til en grønn oase.

Boligkvartalet ligger på Sørengautstikkeren i Oslo sentrum, som er et nytt boligområde mellom byen og Oslofjorden. Kvartal 4 består av et skrånende hus med grønt sedumtak, takterrasser, et frodige gårdsrom, forhager mot sentralparken og et næringslokale med mulighet for uteservering mot havnepromenaden.

I tillegg til å fordrøye vann, er taket viktig i bybildet og skaper en visuell link mellom Sørenga og de grønne åsene rundt Oslo.

Gårdsrommets formspråk tar opp i seg den opprevne typologien fra naturen i Oslofjordområdet og det karakteristiske øylandskapet, som arkitek­tonisk utgangpunkt. Reguleringsplanen for Sørenga krever 50 % grønne overflater i gårdsrommet. Dette gir seg utslag i det frodige, grønne og bruksvennlige gårdsrommet. Formspråket er tydelig og «grafisk» sett fra takene og leilighetene, samtidig som det er frodig og intimt fra øyehøyde på bakken.

Landskapsarkitektene har prosjektert forprosjekt, rammesøknad og detaljprosjekt for gårdsrom, forhager mot sentralparken samt tilpasninger mot gater og promenade.

Prosjektkategori Boligområde
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Sørenga, Oslo.
Leveranse Forprosjekt, rammesøknad og detaljprosjekt.
Oppdragsgiver Sørenga utvikling AS
Fagområder LARK
Tidsrom 2011-2015
Størrelse 1500 m2
Samarbeidspartnere MAD arkitekter og Holoconsult v/ Kristian Holo
Gårdsrommets formspråk tar seg opp i den opprevne typologien fra naturen i Oslofjordområdet. Foto: Kristian B. Holmblad
Gårdsrommets formspråk tar seg opp i den opprevne typologien fra naturen i Oslofjordområdet. Foto: Kristian B. Holmblad
Detalj. Foto: Andreas Nypan
Detalj. Foto: Andreas Nypan
Detalj av kant. Foto: Kristina B. Holmblad
Detalj av kant. Foto: Kristina B. Holmblad
Detalj. Foto: Kristina B. Holmblad
Detalj. Foto: Kristina B. Holmblad
Detalj. Foto Kristina B. Holmblad
Detalj. Foto Kristina B. Holmblad
Allerede etablert frodig vegetasjon i gårdsrommet. Foto: Kristina B. Holmblad
Allerede etablert frodig vegetasjon i gårdsrommet. Foto: Kristina B. Holmblad
Reguleringsplanen for Sørenga krever 50 % grønne overflater i gårdsrommet. Foto: Kristina B. Holmblad
Reguleringsplanen for Sørenga krever 50 % grønne overflater i gårdsrommet. Foto: Kristina B. Holmblad
Modell av gårdsrommet på Sørenga. Foto Andreas Nypan
Modell av gårdsrommet på Sørenga. Foto Andreas Nypan
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer