Øvre Slottsgate har gått fra å være en slitt bakgate i Kvadraturen til å bli Oslos kanskje hyggeligste nye gågate. Den åpner lørdag 31. august.


Asplan Viak har arbeidet med prosjekteringen og oppfølgingen av bygging av gågate i Øvre Slottsgate i Oslo. Den 100 år gamle brosteinen som lå under asfalten i gata har blitt løftet opp og lagt på ny, det er blitt plantet bærbusker, 25 trær og like mange benker i ulike høyder og med og uten rygglene. Gågata skal passe for alle, og vi har også fått plass til 30 sykkelparkeringsplasser og sjakkbord.

Mange kunstnere har bidratt
Asplan Viak fikk oppdraget som et prøveprosjekt fra Bymiljøetaten for å utvikle en metode og et innhold for å bygge gågater med begrenset budsjett, varighet og kompleksitet. Prosjektet startet i september 2018.

Kulturetaten, Billedhuggerforeninga og Bilfritt byliv har bistått med kunst i det offentlige rommet. Kunstnere som Wenche Gulbrandsen, Carl Martin Hansen, Mathijs van Geest, Gabriel Johan Kendseth og Gunn Harbitz har bidratt.

Lyng som bunndekke
Det er jobbet mye med vegetasjonsbruken, der lyng er valgt som bunndekke og trærne kommer fra Oslo kommunes egen planteskole på Bogstad. Plantene er valgt ut i samråd med Oslo kommunes egne arborister og eksperter.

Rask prosess
Den ekstremt raske gjennomføringen fra prosjekteringsstart til ferdig bygget gate på rundt ett år har vært mulig takket være gode plangrep, positive tilbakemeldinger fra Oslo kommunes samarbeidende etater og løsningsorienterte entreprenører i Østlandske veg og Betong AS.

Gata har blitt bygget med en samlende materialbruk for å skape visuell og funksjonelt gode forhold for alle som bruker den. Vegetasjon, møblering og kunst plasseres i en møbleringssone på østre side, mens gateløpet i midten av gata holdes åpent som gågate, for varelevering, utrykningskjøretøy og adkomst til eiendommene.

Prosjektkategori Byrom
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Oslo
Leveranse Prosjekteringen og oppfølgingen av bygging
Oppdragsgiver Oslo kommune, bymiljøetaten
Fagområder Landskapsarkitektur
Tidsrom 2019
Samarbeidspartnere Østlandske veg og Betong AS
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer