Rapporten med tittelen «Universell utforming av byrom - med vekt på orientering og kognitiv forståelse» er utarbeidet av Asplan Viak AS. Prosjektet er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (Bufdir).

Prosjektet ønsker å belyse status knyttet til universell utforming av våre felles møteplasser og byrom. For alle, inkludert en økende gruppe eldre, er det viktig at byrommene våre er enkelt lesbare og lette å orientere seg i. De gode eksemplene inspirerer og viser vei for nye anlegg, og prosjektet har i særlig grad ønsket å fokusere på disse.

Gjennom befaring og studie av 13 anlegg i Fredrikstad, Moss, Oslo og Trondheim, belyser oppgaven hvilke grep og virkemidler som er særlig viktige for å bygge anlegg som gir god orientering og enkel lesbarhet. Vi har prioritert å studere de anleggene som i utgangspunktet anses som gode eksempler på nyere opprustninger. Ny kunnskap bør bygge videre på og la seg inspirere av «best practice».

Målgruppen for arbeidet er offentlige og private tiltakshavere, prosjekterende og utførende av møteplasser og byrom.

Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Leveranse Rapport
Oppdragsgiver Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (Bufdir)
Fagområder Landskap
Tidsrom 2017
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

Relatert innhold

Lakkegata aktivitetspark. Foto: Asplan Viak / Josten Thorvaldsen.
Nyhet

Lakkegata Aktivitetspark er nominert til EU Mies Award 2022

Les mer
Foto: Ingrid Holm Andersen
Prosjekt

Høgskulen på Vestlandet, Bergen - utomhus

Les mer
<p>Foto: Asplan Viak</p>
Prosjekt

Sandnessjøen bad og kulturhus

Les mer
Rulle og skateområdet er sentralt i aktivitetsparken i Lakkegata. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Hederlig omtale til Asplan Viak i Oslo bys arkitekturpris 2020

Les mer