Grønne uterom for bedre psykisk helse

Å gi pasienter under psykiatrisk behandling tilgang til gode uteområder og utsikt til natur, er svært viktig. Det nye psykiatriske senteret til AHUS skal tilrettelegges for gode pasientforløp, der tilgang til utearealer, fysisk aktivitet og gradvis tilpasning til livet utenfor sykehuset er vektlagt. Varierte, grønne uterom har vært høyt prioritert i dette prosjektet.

Sykehusbasert psykisk helsevern

Som en del av utviklingsplanen for AHUS skal sykehusbasert psykisk helsevern samles i nytt bygg på Nordbyhagen med nærhet til det somatiske sykehuset.

Prosjektet inkluderer et nytt bygg for voksenpsykiatrisk senter (VOP), en mindre utvidelse for barne- og ungdomspsykiatrisk senter (BUP), samt ombygging av eksisterende bygg og et nytt parkeringshus under terreng.

 

Tilpasning til livet utenfor sykehuset

Det nye senteret skal tilrettelegges for gode pasientforløp der tilgang til utearealer, fysisk aktivitet og gradvis tilpasning til livet utenfor sykehuset er vektlagt. Å gi pasientene tilgang til gode uteområder og utsikt til natur er høyt prioritert. I den innledende fasen ble det jobbet med å plassere bygget i terrenget slik at det henvender seg mot den eksisterende parken mot sør og vest.  

Den nye hovedinngangen er sentralt plassert i nybygget med adkomst fra øst. En godt synlig, åpen og grønn inngangssone med plass til opphold og lek vil gi det nye senteret et stort løft.

 

Varierte uterom og hagestell

I nybygget er det planlagt to gårdsrom på terreng, og to takhager. I det eksisterende bygget blir dagens hagerom lukket og opparbeides til sansehage. I tillegg etableres det en utendørs spiseplass i forbindelse med kantinen, som henvender seg mot parken i vest.

I gårdsrommene er det avsatt plass til aktiviteter som utendørs trening og spill, i tillegg til plass for måltider og rolig aktivitet. Hagestell og enkel dyrking er andre aktuelle aktiviteter. Beplantningen spiller en viktig rolle i sansehagene, og skal gi en opplevelse også fra innsiden av bygget og oppover i etasjene. Hagene skal ha noe som gir estetisk verdi hele sesongen i form av varierende struktur, bladverk, blomster, høstfarger og frukter.

 

Takhager og sesongbeplantning

Takhagene deles inn i ulike soner med opphøyde plantekasser, og en pergola som gir et lunere og mer intimt uterom. Sonene møbleres slik at det gir mulighet for forskjellige former for opphold. Takhagene beplantes med planter som tåler vær og vind. På samme måte som sansehagene velges det også her beplantning som gir opplevelser gjennom året.

 

Rekreasjon for nabolaget

Parkdraget gjennom sykehusområdet stopper i dag ved den midlertidige parkeringsløsningen på Breddejordet. Her foreslås det å legge parkeringen skjult inn i terreng med et lokk over som bearbeides til tilgjengelig grøntområde. Arealet kan bli et fint uteområde for ungdomspsykiatrien og nabolaget, og det planlegges opparbeiding av en tuftepark, ballbane og grønne oppholds- og aktivitetsarealer.

Prosjektkategori Helsebygg
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Lørenskog kommune
Leveranse Forprosjekt
Oppdragsgiver Nordic - Office of Architecture
Fagområder Landskapsarkitektur
Tidsrom 2019-2020
Sykehusparken - Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture
Sykehusparken - Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture
Kantineområdet - Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture
Kantineområdet - Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture
Landskapsplan
Landskapsplan
Atkomst - Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture
Atkomst - Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture

Relatert innhold

Foto: Tromsø kommune
Prosjekt

Trudvang barnehage og barneboliger

Les mer
Manglerud bad og aktivitetshus blir en samlokalisering av et nytt folkebad, Oslo kulturskole og Manglerud ungdomshus. Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Byggingen av Manglerud bad i gang

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

UiT Medisin og Helsefag, MH2

Les mer