Asplan Viak har utarbeidet skissestudier for etablering av leiligheter i den tidligere Prestejordet videregående skole i Skien. Prestejordet Eiendom AS som er investorgruppen, kjøpte i 2018 eiendommen av Telemark Fylkeskommune. Skissestudiene skal være grunnlag for endring av gjeldende reguleringsplan.

Både Asplan Viak og investorene mener at gjenbruk er bærekraftig og gir historisk kontinuitet og ønsket derfor å gjenbruke så mye som mulig av den eksisterende bygningsmassen og transformere det om til leiligheter og noe næring.

Bygget er fra 1960- tallet og har gode arkitektoniske kvaliteter både når det kommer til materialbruk og uterom. Bygget er sentrumsnært og har en dirkete kobling til Lundedalen som er en stor offentlig park tilrettelagt for ulike aktiviteter.

 

 

Prosjektkategori Mulighetsstudie leiligheter
Kompetanseområder Arkitektur
Lokasjon Prestejordet, Skien, Norge
Leveranse Reguleringsplan
Oppdragsgiver Prestejordet Eiendom AS
Fagområder ARK, LARK, Plan
Tidsrom 01.02.2019 - Pågående

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Ingrid Hjorth, Mie Fuglseth, Haakon Haanes og Michael Myrvold Jenssen er Asplan Viaks deltakere på Young Sustainable Development Goals Innovators Program (YSIP). Foto: Asplan Viak
Nyhet

Utvikler morgendagens bærekraftledere med nytt innovasjonsprogram

Les mer
Elisabeth Heggelund Tørstad (til venstre), administrerende direktør Asplan Viak, Stine Torjusen Nygaard, Daglig leder Klimapartnere Viken og Anne Beathe Kristiansen Tvinnerheim, Fylkesråd for Plan, klima og miljø Viken. Foto: Klimapartnere Viken
Nyhet

Asplan Viak er første Klimapartner i Viken

Les mer
Verdikjede diagram. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Klimavennlige byggematerialer - Potensial for utslippskutt og barrierer mot bruk

Les mer