Asplan Viak AS ble våren 2018 engasjert av selskapet Totten Utvikling AS for å bistå med utarbeidelsen og prosessen knyttet til områdereguleringsplan for Totteskogen. Ut fra områdets totale utviklingspotensial er det i samråd med kommunen valgt en planprosess med konsekvensutredning. Planarbeidet ble varslet 15. august 2018 og planprogrammet fastsatt av planutvalget 18. oktober 2018. Parallelt med utredningsarbeidet i området er den sentrale veg, VA-ledning og skitrase gjennom området prosjektert og det er gjennomført anbudskonkurranse.

Områdereguleringsplanen for Totteskogen ble vedtatt av kommunestyret i Hemsedal 7.11.2019. Planen er en av de mest omfangsrike reiselivsplaner som er vedtatt i Norge og legger grunnlaget for utbyggingen av flere skiheiser samt 150.000 m2 til hotell, fritidsboliger og fritidsleiligheter. Områdereguleringsplanen binder Hemsedal skisenter sammen med Hemsedal sentrum og legger rammene for utviklingen av reiselivsdestinasjonen Hemsedal flere tiår frem i tid. Investor Anders Buchardt er blant annet nå i gang med å bygge et nytt hotell sentralt i området, som første store byggetrinn. Asplan Viak har gjennomført reguleringsprosessen med konsekvensutredning og har en omfattende jobb med prosjekteringen av teknisk infrastruktur.

Prosjektkategori Reguleringsplan
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Hemsedal, Buskerud.
Oppdragsgiver Totten Utvikling AS
Fagområder Plan og urbanisme
Tidsrom 2019
Illustrasjon: Haptic/ Nordic Office of Architecture
Illustrasjon: Haptic/ Nordic Office of Architecture
Illustrasjon: Haptic/ Nordic Office of Architecture
Illustrasjon: Haptic/ Nordic Office of Architecture
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer