Asplan Viak har hovedansvar for energi- og miljøfaget i Team URBIS som vant konkurransen om Regjeringskvartalet. 

Regjeringskvartalet er planlagt ved ferdigstilling å bestå av fem nybygg og tre rehabiliterte bygg med til sammen 4.700 arbeidsplasser. Det nye signalbygget, A-blokken, fremheves spesielt av juryen. «Dette spesielle bygget vil gi det nye regjeringskvartalet et samlende og tidsmessig uttrykk.». Bygningen er skråskjært for å sikre sol i parken, samtidig som den demper vind fra nord. Bygningene vil få flerfunksjonelle 10 000 m2 blågrønne tak som sammen med de nye byrommene og parken bidrar til økt naturmangfold i bykjernen. Gater og byrom blir åpne og lett tilgjengelige for gjennomfart og for opphold døgnet rundt.
Det er høye miljøambisjoner i prosjektet, og prosjektet skal både tilfredsstille miljøprogrammet i statlig reguleringsplan, og Breeam Excellent.

I dette prosjektet har Asplan Viak har ansvar for: 

  • RIM (Energi og miljø)
  • BREEAM AP
  • Bygningsfysikk
  • Blågrønne tak
  • Klimatilpasset overvannshåndtering 
  • Miljøgeologi 
  • Lokalklimatilpasning
  • Dagslys
  • Klimagassregnskap
  • Materialrådgivning

 

Prosjektkategori Energi og miljø i bygg
Kompetanseområder Energi og miljø
Lokasjon Oslo, Norge.
Leveranse Konkurranse, skisseprosjekt, forprosjekt (detaljprosjekt samspillsfase med entreprenør starter september 2019).
Oppdragsgiver Team Urbis / Statsbygg
Fagområder RIM (energi og miljø inkl. blågrønne tak), RIBFy, MGeo
Tidsrom 2017 - pågående
Størrelse Ca 120.000 m2 nybygg, ca 40.000 m2 rehabiliterte bygg, ca. 60.000 m2 gater, plasser og park
Samarbeidspartnere Team Urbis som er et felles AS for alle som prosjekterer Nytt Regjeringskvartal, består av: Nordic Office of Architecture, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Ing. Per Rasmussen, Haptic Architects, Scenario og NIKU. I tillegg har Asplan Viak hatt Erik Berge AS som underleverandør på lokalklimasimuleringer.

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer
Grunnvarme. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak gratulerer GeoTermosen og Drammen Eiendom som vinner av «Årets lokale klimatiltak 2020» på Zerokonferansen!

Les mer