Pilotprosjekt for liv og røre

I dag er det mange mennesker som er fysisk inaktive. De beskriver at de gjerne skulle ha vært mer utendørs, lekt og beveget seg, men det er ikke alltid omgivelsene innbyr til dette. Av og til må man tenke helt nytt, for å skape glød og interesse for uterommene og mulighet for aktivitet. Derfor har Asplan Viak, med medvirkning, kommet frem til nyskapende aktivitetsanlegg på Haugamyr.

Løse virkelige problemer for virkelige brukere

Pilotprosjektet har hatt søkelys på utvikling av nyskapende løsninger for egenorganiserte aktiviteter, som alternativ til organisert idrett. I utlysningen fra oppdragsgiver ble det etterspurt nyskaping og en innovativ tilnærming til å skape aktivitetsanlegg. Gjennom metodikken Design Thinking, som innebærer faglige prosesser og brukermedvirkning, har et løsningsforslag tatt form. Forslaget skal benyttes som «modellanlegg» til inspirasjon for utvikling av aktivitetsanlegg på hele Vestlandet med «nasjonal relevans». Designdreven prosess handler om å løse virkelige problemer for virkelige brukere.

Prosessen innebar i første omgang å utforske problemstillingen, innhente kunnskap om innbyggerne og deres behov, og skape konsepter for anlegget. Deretter ble reaksjoner på konseptene testet gjennom en digital medvirkningsplattform, før man oppsummerte ut videreutviklet et forslag til anlegg og gjennomføring.

 

Fjord og fjell, men få møteplasser

Norheimsund ligger i Kvam herad, omtrent en times kjøring øst fra Bergen, på nordsida av Hardangerfjorden. Tettstedet har ca. 4500 innbyggere. Norheimsund har vakre gamle hus i grønne omgivelser og kort vei til skog, fjell og fjord. Tidligere mulighetsstudier viser at Norheimsund mangler gode møteplasser som samler aktiviteter på ett sted. Haugamyr ligger sentralt i Nordheimsund, eksponert på en høyde over sentrum og fjorden. På grunn av den sentrale beliggenheten og nærhet til offentlige funksjoner er området godt besøkt, alle dager, til alle tider av døgnet.

 

Konsept «KIME – til liv og rørsle»

Kommunen etterspør et anlegg som samler eksisterende funksjonene og supplerer med noe nytt. Gjennom forslaget «Kime - til liv og rørsle» har vi et mål om å tenne gnisten for utvikling av området og faglig bidra med å få satt den første spaden i jorda. I den sentrale møteplassen, som knytter de eksisterende aktivitetene og bevegelsesmønstrene sammen, skal vi samle energien for utvikling av kreative aktiviteter, gjerne i etapper, på Haugmyra.

Vi har vektlagt god visuell kontakt med omgivelsene, soleksponering og le for nordavinden, samt naturkvaliteter i terreng og skog. Mye dårlig vær gjør at innbyggerne har etterspurt le for å gjøre det enklere å være ute. Vi samler energien i et konsentrert område og spekker det med et mangfold av ideer som løser behovene fra intervjurunden og medvirkningsprosessen.

Hovedelementer i vårt konsept er:

«Hjerterunden»: En tursti med «spillifisering» av fysisk trening med digital trener og ferdighetselementer for ball og frisbee.

«Åpent hus»: Vegger og tak som samler vann og optimaliserer lokalklima og utgangspunkt for sklier, hengekøyer og klatring.

«Fri-flyt trillearena»: Varmemagasinerende og hurtigtørkende betong med tydelig soneinndeling og multifunksjonelle sambrukselementer.

«Orreløypa»: En hinderløype med urbane og rurale gjenbrukselementer.

«Zikzak’n flytsti»: Sammensetning av stier med ulike ferdighetsnivå, og sambruk med hinderløypa.

Hovedelementene er organisert slik at anlegget har attraksjonsverdi hele året.

 

Sentrale medarbeidere har vært Vigdis S. Rishaug, Magnus Greni, Espen E. Reinfjord, Katrine Erichsen og Roy Anders Hesjedal.

Prosjektkategori Parker og byrom
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Deltagende kompetansområder Plan og urbanisme
Lokasjon Haugamyr, Norheimsund, Vestland fylke
Leveranse Skisseprosjekt, digital medvirkning, StoryMaps
Oppdragsgiver Vestland fylkeskommune
Fagområder Landskapsarkitektur, Plan og urbanisme
Tidsrom Høst 2020 til vår 2021
Størrelse Total avgrensning på ca. 50 mål (inkludert kunsgresstadion og løpebane mm.)
Samarbeidspartnere Kvam herad, Lokale og Anlægsfonden
«Savner aktiviteter tilpasset rullestol. Noe å gjøre som ikke er idrett. En møteplass der flere ting er samlet på en gang.»
Storbarnspappa
Konsept «KIME – til liv og rørsle» sommersituasjon
Konsept «KIME – til liv og rørsle» sommersituasjon
Konsept «KIME – til liv og rørsle» vintersituasjon
Konsept «KIME – til liv og rørsle» vintersituasjon
Oversiktsplan over konseptområdet
Oversiktsplan over konseptområdet
Foto: © Norheimsund Rib Seafari - norib.no
Foto: © Norheimsund Rib Seafari - norib.no

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Verdikjede diagram. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Klimavennlige byggematerialer - Potensial for utslippskutt og barrierer mot bruk

Les mer
Asplan Viak planlegger grønne byer. Her fra det blågrønne taket som tar unna overvann på Vega scene i Oslo. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak blir partner i Grønn by

Les mer
<p>Frodig og grønn takterrasse. Illustrasjon: MAD arkitekter</p>
Prosjekt

Kristian Augusts gate 13

Les mer