Nye Deichmanske hovedbibliotek – klimaberegninger

Asplan Viak har hatt ansvaret for energi og miljøfagene for Nye Deichmanske hovedbibliotek helt siden konkurransen ble vunnet sammen med Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo i 2009. Bygget ble ferdigstilt i 2019 og bygget ble åpnet for publikum i juni 2020. Byggherre er Oslo kommune v/Kultur og idrettsbygg.Bygget er et FutureBuilt forbildeprosjekt og er bygget som passivhus og med 50% reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med et referansebygg. Asplan Viak har utarbeidet og fått innvilget en Enova-søknad for passivhus i tillegg til to Enova-søknader på «ny teknologi-programmet» for henholdsvis en nyutviklet fasadeløsning og TABS (Thermo activated building system).

 

Kompetanseområder Energi og miljø

Kontakt

Geir Tore Møgedal
Arkitektur og bygg øst
Sandvika
+47 922 11 837

Lenker

https://www.futurebuilt.no/Forbildeprosjekter#!/Forbildeprosjekter/Deichman-Bjoervika

Relatert innhold