Idéen om en gondolbane til Ekeberg svever fortsatt. Traséen for en bane fra Bispevika er stadfestet i reguleringsplaner, men har ikke blitt realisert.


Pågående planlegging og utbygging av et av Norges største byutviklingsområder har flyttet og strukket den regulerte traséen slik at den ikke lenger er sammenhengende, og arealet ved Munchmuseet, der gondolbanens endestasjon skulle plasseres, er bygget igjen. Endestasjonen i Bjørvika er derfor per dags dato uavklart. 

 

Høsten 2018 ble Asplan Viak, sammen med Taubaneteknikk AS, tildelt oppdraget med å utarbeide en mulighetsstudie for gondolbane mellom Ekeberg og Bjørvika/Bispevika. Oslo kommune ønsker å få vurdert om det nå er fysisk og teknisk mulig å etablere en gondolbane på strekningen. Som en del av mulighetsstudien skal det i tillegg til de praktiske og tekniske sidene ved prosjektet, også belyses hvilke positive muligheter etablering av en gondolbane kan gi, og hvilket konfliktpotensial som er knyttet til ulike trasé-alternativer.

Prosjektkategori Mulighetsstudie
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Bjørvika – Ekeberg, Oslo, Norge
Leveranse Mulighetsstudie
Oppdragsgiver Oslo kommune – PBE/EBY
Fagområder Plan, GIS, arkitektur, landskap, kulturminner
Tidsrom 2018-2019
Samarbeidspartnere Taubaneteknikk AS
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
3D-modell www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)/grafikk: Asplan Viak
3D-modell www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)/grafikk: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
3D-modell www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)/grafikk: Asplan Viak
3D-modell www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)/grafikk: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
3D-modell www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)/grafikk: Asplan Viak
3D-modell www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)/grafikk: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
3D-modell www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)/grafikk: Asplan Viak
3D-modell www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)/grafikk: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold