Planprosjektet viser hvordan Grønlands hovedstad Nuuk kan gis nye utviklingsmuligheter, og bli et bedre sted å bo, jobbe og være. Kommuneqarfik Sermersooq har i samarbeid med Grønlands Selvstyre utarbeidet en samlet helhetsplan for sentrum av Nuuk.

Planen omfatter et område på 52 da, med plass til nye grøntarealer, 300 byboliger, tre institusjoner, aktivitetssenter, kafé, læringsmiljøer, verksteder, museum, mediatek, butikker og kontorer, samt offentlige og internasjonale funksjoner.
Planen viser landskapsstrategier for sikring av grønne arealer, revegetering og opparbeidelse av offentlige rom. Sentrale områder skal frigjøres i sentrum av Nuuk, og gir unike muligheter for å tilføre byen vegetasjon. Den lokale floraen skal være en viktig del av den nye byen.

Prosjektkategori By- og stedsutvikling
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Oppdragsgiver Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Selvstyre
Fagområder Landskapsarkitektur
Tidsrom 2010 - 2011
Størrelse 52 daa
Samarbeidspartnere Dahl og Uhre arkitekter, TNTnuuk A/S, MDH Arkitekter, Fantastic Norway, 42 architects, Regionalassociates, M ·ARC + Arkitekti
Utmerkelser Vinner av «Best urban plan» ved ARKITEKTURMÄSSAN AWARDS 2011
Illustrasjon: Dahle og Uhre arkitekter, MDH arkitekter, Asplan Viak
Illustrasjon: Dahle og Uhre arkitekter, MDH arkitekter, Asplan Viak
Illustrasjon: Dahle og Uhre arkitekter, MDH arkitekter, Asplan Viak
Illustrasjon: Dahle og Uhre arkitekter, MDH arkitekter, Asplan Viak
Illustrasjon: Dahle og Uhre arkitekter, MDH arkitekter, Asplan Viak
Illustrasjon: Dahle og Uhre arkitekter, MDH arkitekter, Asplan Viak

Relatert innhold

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer