En frodig og hyggelig gågate mellom massive bygningsstrukturer, og med store tekniske konstruksjoner under bakken.

Lura bydelssenter er et utbyggingsområde som etterhvert skal bestå av flere store boligblokker, et bydelshus samt et kjøpesenter med fem boligblokker, inkludert BoAS, på taket. Asplan Viaks arbeid har omfattet prosjektering av gågater, torg, et større veianlegg rundt bydelen og omfattende infrastruktur under bakken.  Her har et tett tverrfaglig samarbeid vært nødvendig for å finne gode løsninger innen alle fag.

Gågaten og torget nede langs kjøpesenterets fasade er et smalt rom mellom bygninger på opptil 8 etasjer. Vårt mål var å få til en hyggelig og frodig gågate hvor opplevelsen av lange og høye bygningsmasser brytes mest mulig ned.  Store tekniske konstruksjoner under gågaten, som rørgater og kulvert for den forurensede Lurabekken, samt fremkommelighet for uttrykning og vareleveranse, satte begrensninger for utformingen.  En siste stor utfordring er at man i dette trinnet kun bygger halve gågaten, med en avgrensing på langs mot containerlageret, hvor det en gang i fremtiden skal etableres flere boligblokker.

Med disse forutsetningene ble Asplan Viaks løsning nøye plasserte hevede plantefelt med uregelmessig form, som danner et varierende romforløp langs gatestrekket. Lave plantemurer bukter seg og gir små lune oppholdssoner og inngangspartier. Plantemurenes høyde gjør den viktige beplantingen mulig. Belegningen forsterker romforløpet som er skapt av plantefeltene.

I avgrensningen mot containerlageret er det bygget en trevegg. Opplevelsen av lengden brytes ned med felt i blåfarger og soner med klatreplanter. Skjermen er også så lav at en kan se Vagleskogen bak containerplassen. Et par gode åpninger med utsyn til det som faktisk befinner seg bakom, stiller nysgjerrigheten og hindrer at en føler seg innestengt.

Prosjektkategori Parker og byrom
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Sandnes, Rogaland
Leveranse Forprosjekt, detaljprosjekt, byggefase
Oppdragsgiver Lurabyen eiendom AS
Fagområder Landskapsarkitektur, Vann og miljø, samferdsel, plan og urbanisme
Tidsrom 2015-2018
Størrelse 35 000 m2
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Bildet illustrerer prosjektets utfordringer, hvor byggefaser gjør at kun halve gågaten er etablert i denne omgang. Foto: Asplan Viak
Bildet illustrerer prosjektets utfordringer, hvor byggefaser gjør at kun halve gågaten er etablert i denne omgang. Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Lakkegata aktivitetspark. Foto: Asplan Viak / Josten Thorvaldsen.
Nyhet

Lakkegata Aktivitetspark er nominert til EU Mies Award 2022

Les mer
Foto: Ingrid Holm Andersen
Prosjekt

Høgskulen på Vestlandet, Bergen - utomhus

Les mer
<p>Foto: Asplan Viak</p>
Prosjekt

Sandnessjøen bad og kulturhus

Les mer