Lokalklimaanalysen er utarbeidet i forbindelse med Stadsutvecklingsprogrammet for Centralen-området. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en fremtidsrettet og klimavennlig byutvikling.

Lokalklimavurderingen ser på hvordan lokalklimaet kan bli endret ved byomforming av et område som i dag er dominert av infrastrukturanlegg og store parkeringsplasser. I Centralen-området har luftforurensning også vært en utfordring og utlufting av området viktig. Det er vurdert hvordan utbygging vil kunne påvirke plan-området internt og de nærmeste omgivelsene, samt hva som bør tas hensyn til i den videre planleggingen. Analysen gir anbefalinger om utbyggingsstruktur og utforming av bebyggelse, gateløp, plassdannelser og parkområder.

Et godt lokalklima er et suksesskriterium for vellykkete uteområder i transformerte bystrøk. Arbeidet ga forslag til prinsipper for vindskjerming i ulike byrom med ulike utfordringer.

Prosjektkategori Konsept- og mulighetsstudier
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Gøteborg, Sverige
Leveranse Utredning
Oppdragsgiver Stadsbyggnadskontoret, Gøteborg kommune
Fagområder LARK, ARK, Plan
Tidsrom 2015
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer