Krokstadbekken er en flombekk som har påført Krokstadelva sentrum betydelige skader de siste årene, senest høsten 2015. Kommunen og NVE ønsket å utvikle stedet og parken samtidig som flomsikringen ble ivaretatt.


Prosjektet omfatter flomsikring av Krokstadelva sentrum og boligområdene langs Krokstadbekken samt ny utforming av den 22.000 kvm store byparken.
En sentral del av arbeidet har vært å utvikle flomsikringsløsninger som fungerer optimalt både som flomsikring og samtidig skape gode park- og byrom, opplevelser langs bekken og legger til rette for en bred bruk av parken gjennom hele året og gjennom hele døgnet. Sentralt i nærmiljøanlegget står pumpestasjonen som har blitt innpasset som skate, sitte, klatre, og basketvegg i parken.

Som eksempel framstår flomvollen som går gjennom parken som et naturlig buktende parklandskap, der lekeplasser, skateanlegg, gangveger og ballbaner integreres i landskapet og elven. Utformingen gjennomføres på bakgrunn av krav fra hydrologene hos NVE, samtidig som parken utvikles i henhold til kommunens og skolens ønsker om en attraktiv bypark for alle.

 

 

Prosjektkategori Landskapsarkitektur, flomsikring i by.
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Nedre Eiker kommune, Buskerud.
Leveranse Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering, SØK og byggeoppfølging
Oppdragsgiver NVE og Nedre Eiker kommune
Fagområder Landskapsarkitektur
Tidsrom 2015-2017
Samarbeidspartnere KIMA arkitektur (Design av eksteriør pumpestasjon), Holo og Holo landskap (NS beskrivelse og tekniske rådgiving, NVE med egne rådgivere flom og vannstandsregulering)
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer