Moderne kontorbygg for Statens Vegvesen med fokus på innovative kontorløsninger, tilpasset dagens ulike arbeidsformer. God flyt i publikumssonen, intuitiv orientering, effektiv drift og tilrettelegging for organisasjonens samlede kompetanse, har vært førende for prosjektet.

Kræmer brygge er en del av en pågående transformering av det gamle industriområdet mellom Stakkevollveien og Tromsøysundet. Området er sjønært og sentrumsnært og utvikles til bolig-/ kontor- og forretningsformål. Bygget inneholder primært nye kontorer for Statens Vegvesen region Troms, med bakgrunn i en pris-/lokalisering- og designkonkurranse, vunnet av Kræmer Eiendom og Asplan Viak.

 

Med beliggenhet langs en av byens hovedårer for trafikk, har det vært viktig at bygget tilfører gaterommet kvaliteter og aktivitet. Bygget er derfor trukket tilbake fra veien for å skape et romslig fortau og en forplass med hovedinngang til kontorer, trafikkstasjon og apotek/utleieareal.

 

Fra hovedinngangen kan en skimte Tromsøysundet gjennom det åpne og høye atriet. Atriet er byggets hovedrom med lobby, kantine og møteromsenter på bakkeplan. Kontorer, sosiale soner og gangareal er i de øvrige etasjene.

 

Atriet åpner seg mot sjøen, med utgang til en raus sittetrapp ned mot bryggen. Sjøen og kaianlegget er et sentralt element i det som med tiden vil bli et urbant kvartalsrom. Tilknytningen til sjøen gir rommet identitet, og gjennom møblering, beplantning og grønn utforming vil dette kunne fremstå som et attraktivt område for ansatte og beboere i området.

 

Statens Vegvesen sine kontorer er planlagt for inntil 250 ansatte og organisert i mindre kontorlandskaper på inntil åtte personer ved hjelp av smårom/møterom og cellekonorer.

 

Atriumsløsningen og gangbroer sørger for god internkommunikasjon og korte avstander.  Sosiale soner og kaffestasjoner er i hovedsak lagt til trafikksonene inn mot atriet. Dette gir muligheter for spontane møter, uten av arbeidsplassene forstyrres.

 

Asplan Viak har, ved forming av bygget, tilstrebet et enkelt, rolig og sobert uttrykk, med en sort platekledd bygningskropp som det «skjæres» og «knekkes» i for å skape dynamikk og bevegelse. Vinduene sitter dypt og danner varierte nisjer og spill i fasaden, forsterkes av platenes oppdeling og perforering.

 

På bakkeplan benyttes inntrukne felter med cortenstål i vegg og himling for å markere innganger og gi variasjon i gaterommet.

 

Bygget tilfredsstiller de høyeste energimerkingskravene, klasse A, og oppvarmes ved hjelp av miljøvennlig teknologi og fornybare ressurser. 

Prosjektkategori Kontorbygg
Kompetanseområder Arkitektur
Lokasjon Kræmer brygge, Nordbyen, Tromsø
Leveranse Mulighetsstudie, Prosjektering alle faser, oppfølgning
Oppdragsgiver Kræmer Eiendom AS, Entreprenørkompaniet NORD AS - ECONOR
Fagområder ARK, LARK, RIByFy, RIB, RIBr, RIAku, SØK
Tidsrom 2016 - 2018
Samarbeidspartnere Sweco, GK EL, iNOR, Bravida Rør
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Lakkegata aktivitetspark. Foto: Asplan Viak / Josten Thorvaldsen.
Nyhet

Lakkegata Aktivitetspark er nominert til EU Mies Award 2022

Les mer
Kjøpesenteret Amfi Moa Syd i Ålesund. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak er nominert til Norsk Lyspris 2020

Les mer
Rulle og skateområdet er sentralt i aktivitetsparken i Lakkegata. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Hederlig omtale til Asplan Viak i Oslo bys arkitekturpris 2020

Les mer