Bærum kommune har som mål å utvikle Fornebu til et nullutslippsområde innen 2027.

Transportsektoren representerer store utslipp, og tiltak i denne sektoren kan ha stor betydning for om man når dette målet. En måte å bidra på er å legge til rette for et helelektrisk klimavennlig mobilitetssystem for Fornebu. 

Bærum kommune har gjennomført en konseptutredning med følgende tema:

  • Vurdering av energi- og effektbehov for et helelektrisk mobilitetssystem på Fornebu.
  • Muligheter for laststyring og effektutjevning ved bruk av nye teknologiske løsninger.
  • Reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren på Fornebu ved etablering av helelektrisk og klimavennlig mobilitetssystem.

Aktuelle tiltak og teknologier som er vurdert er fornybar lokal energiproduksjon, ladeinfrastruktur og behov for energilagring, tiltak for effektutjevning og styring av makseffekt (batterier, V2G etc.), introduksjon av nye typer klimavennlige mobilitetsløsninger (herunder elektriske kjøretøy, selvkjørende kjøretøy, bilpoolordninger etc), samt områdeutvikling og fysisk tilrettelegging for klimavennlig mobilitet.

Konseptutredningen er gjennomført i samarbeid med ca 30 private og offentlige aktører med ulike interesser på Fornebu, og har vært ledet av Bærum kommune og Smart City Bærum. Som arbeidsmetodikk er det benyttet er serie tematisk workshops (4 stk) med fokus på utvalgte tema. Arbeidet munner ut i en klimaanalyse der man ser på aktuelle helthetlige mobilitetskonsepter (2 stk) for Fornebu og sammenligner mot et referensescenario.
 

Følgende aktører har deltatt i konseptutredningen:

Offentlige aktører: Oslo kommune, Hafslund Nett, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen, Forskningsrådet, Asker kommune, Enova. 

Utbyggere/eiendomsselskap: Teleplan Eiendom, OBOS, Selvaag bolig, Aker, Telenor, Umoe AS, Technopolis

Teknologi- og tjenesteleverandører: Møller mobilitet/Hyre.no, Moveabout/Mobility Park, Samme vei, Entur, Easypark, Amesto, Volvo, Acando, Unox, Inspire Invest, Kolonial.no, Avis/Zaptec, Schneider, ABB, Telenor, Cisco, Accenture

Andre: Futurebuilt, Elbilforeningen

 

Prosjektkategori Klimavennlig mobilitet
Kompetanseområder Energi og miljø
Lokasjon Bærum
Leveranse Konseptutredning
Oppdragsgiver Bærum kommune og SmartCity Bærum
Fagområder Energi, klima
Tidsrom 2018-2019
SmartCity Bærum strategien
SmartCity Bærum strategien
Workshop
Workshop

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer
Grunnvarme. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak gratulerer GeoTermosen og Drammen Eiendom som vinner av «Årets lokale klimatiltak 2020» på Zerokonferansen!

Les mer