Kræmer Eiendom AS ønsker å utvikle området Kræmer Brygge i Tromsø til å bli en energieffektiv, miljøvennlig og moderne bydel med størst mulig grad av fornybar energiforsyning. For å få til dette ble det søkt om støtte til konseptutredning for områder fra Enova våren 2016. Asplan Viak er engasjert som energirådgiver for å gjennomføre utredningen.

Formålet med prosjektet er å komme frem til en miljøvennlig og bærekraftig energiløsning for hele området Kræmer Brygge. Det legges opp til at hele bygningsmassen bygges etter høy energistandard, dvs. passivhusstandard eller lavenergibygg.

Konseptutredningen ser på potensialet for utnyttelse av lokale fornybare energikilder på området. Hovedkonseptet som ønskes utredet er basert på termisk energiforsyning ved bruk av varmepumpe basert på sjøvann eller grunnvarme samt stor grad av lokal fornybar elproduksjon, hovedsakelig fra solceller på tak og i fasader på byggene.

Det skal gjøres en kartlegging av muligheter for utveksling av både elektrisk og termisk energi mellom bygg og over døgnet. Overskudd av lokal produsert elektrisitet bør utnyttes lokalt, enten i form av lagring i batteribank eller til aktuelle formål innenfor området. Videre skal det gjøres vurderinger av muligheter for effektstyring, avregningsløsninger og organisatoriske forhold knyttet til muligheter for lokal utnyttelse av overskuddselektrisitet fra solcelleanlegg mot flere bruker i andre bygg i forhold til å måtte levere dette ut til nettet. Klimaanalyse og LCC-analyse av totalkonsepter skal gjennomføres.

Konseptutredning ledes av Eirik Espejord (eirik.espejord@kramer.no) i Kræmer Eiendom. 

Prosjektkategori Stedsutvikling
Kompetanseområder Energi og miljø
Lokasjon Tromsø
Leveranse Konseptutredning energi og miljø
Oppdragsgiver Kræmer Eiendom AS
Fagområder Energi og miljø
Tidsrom 2016-2017

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
<p>Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak</p>
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer
Grunnvarme. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak gratulerer GeoTermosen og Drammen Eiendom som vinner av «Årets lokale klimatiltak 2020» på Zerokonferansen!

Les mer