Konkurransebidraget «LAG PÅ LAG SIDE OM SIDE» ga Asplan Viaks og Zenisk AS 3. plass i en åpen plan og designkonkuranse (det ble ikke utdelt 2. plass).

Utrykket Lag på lag gir assosiasjoner til Kjøpmannsgatas unike bygningsmiljø og rike historie. Ny utforming og enkeltelementer adderes skånsomt til over dagens terreng for å bevare kulturlagene. Bryggene ligger Side om side og uttrykket formidler et ønske om at byrommene hver for seg og sum gis individuell programmering og knyttes tydeligere både til den øvrige bystrukturen og elva.

Vi valgte å nærme oss oppgaven med stor ydmykhet for Kjøpmannsgatas rike historie, topografi og bygningsmiljø. Bearbeiding av hele tverrsnittet fra øvre gatenivå og ned helt til Nidelva adderes til dagens terreng som et nytt «lag» tilpasset vår tids behov og bruk. Samtidig skal Kjøpmannsgatas betydning som unikt kulturmiljø forsterkes.

Prosjektkategori Byutvikling, parker og byrom, stedsutvikling
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Trondheim
Oppdragsgiver Trondheim kommune i samarbeid med Statens vegvesen
Tidsrom våren 2017
Utmerkelser 3. plass i konkurransen
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer