I 2020 kartlagte Asplan Viak mulighetene for solceller på skoler og idrettsbygg eid av Undervisningsbygg i Oslo. 208 enheter er kartlagt gjennom arbeidet.

Undervisningsbygg Oslo KF bygger og driver så godt som alle skolebygg i Oslo. Gjennom kartleggingen har Asplan Viak identifisert hvilke av deres bygg som egner seg for solceller, dimensjonert anlegg og planlagt hva som skal til for å realisere solcelleanleggene.

 

72 Oslo-skoler egner seg for solceller

Konklusjonen i arbeidet er at i overkant av 70 skoler og idrettsbygg i Oslo egner seg for solceller. Dersom alle mulighetene utnyttes vil det kunne produseres ca 4,5 millioner kWh per år i solenergi på disse byggene. Vi har estimert at kommunen kan spare totalt ca 20 000 tonn i klimagassutslipp ved å bygge de anbefalte solcelleanleggene.

 

Gjennomgang av stor eiendomsportefølje

Anbefalingene baserer seg på en gjennomgang av bygningsmassen på 208 skoler og idrettsanlegg i Oslo. Bygningsteknisk egnethet, energiforbruk, solforhold og elektrotekniske forutsetninger er vurdert i arbeidet. Mange av enhetene består av flere ulike byggetrinn og bygg, og det kan være et krevende arbeid å finne de beste mulighetene for utnyttelse av solenergi.

 

Stor samfunnsmessig verdi ved solcelleanlegg på skoler

Solcelleanlegg på skoler i Oslo vil gjøre at tusenvis av barn og unge vil kunne delta i det grønne skiftet. Solcelleanleggene vil være gode eksempler for andre bygg i kommunen, og erfaringer og data fra anleggene vil kunne benyttes i undervisningen for elever ved skolene.

 

Fokus på klimagevinst

Oslo kommune har en ambisiøs klimastrategi for 2030, og en viktig del av arbeidet til Asplan Viak har vært å estimere potensialet for besparelser i klimagassutslipp. Vi har derfor gjennom dette prosjektet implementert endringer i våre lønnsomhetsberegninger slik at vi også får estimert klimagassbesparelsene fra solcelleanleggene.

Prosjektkategori Skole
Kompetanseområder Energi og miljø
Deltagende kompetansområder Bygg og anlegg, Tekniske installasjoner
Lokasjon Oslo
Leveranse Mulighetsstudie
Oppdragsgiver Undervisningsbygg Oslo KF
Fagområder Solenergi, Energi og miljø, Bygg, Elektro
Tidsrom Mai 2020 – Desember 2020
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Foto: Trygve Mongstad/Google maps
Foto: Trygve Mongstad/Google maps

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
Foto: Ingrid Holm Andersen
Prosjekt

Høgskulen på Vestlandet, Bergen - utomhus

Les mer
Grunnvarme. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak gratulerer GeoTermosen og Drammen Eiendom som vinner av «Årets lokale klimatiltak 2020» på Zerokonferansen!

Les mer