Kalvild gård like utenfor Lillesand er et herskapelig gårdsanlegg fra ca. 1880, gården fungerte som direktørbolig for eierne av Kaldvild tresliperi frem til 1960. Fra 1960 til 2000 hadde Kaldvell Sykehjem drift på stedet. Da Kalvild eiendom AS overtok eiendommen var det med ønske om å skape et moderne konferansesenter som kan huse alle type arrangementer, for 50 til 500 personer.


KONSEPT

Den arkitektfaglige utfordringen slik Asplan Viak ser det, har vært å plassere et stort bygningsvolum, som skal inneholde en rekke funksjoner inn i en historisk og naturskjønn kontekst, det har vært helt nødvendig å ikke forringe denne konteksten. Målsettingen har vært at det nye bygget skal styrke opplevelsen av stedet, underordne seg eksisterende bebyggelse i høyde, men også fremstå med særegen og kontrasterende arkitektur.

Nybyggets henvendelse mot gårdsrom/eksisterende hovedbygning og mot elveleiet har lagt de avgjørende føringene for byggets organisering.


SAMMENKOBLING NYTT GAMMELT

Asplan Viak har sett det som naturlig å ankomme anlegget via det gårdsrommet som dannes mellom nybygget og det gamle hovedbygget.

Høyeste punkt på nybygget ligger lavere enn gesimshøyde på det gamle hovedbygget.

Vi har valgt å beholde en åpenheten mot øst, og kun koble de to bygningene sammen i underetasjenivå.

 

ADKOMST - SIRKULASJONER

Anleggets hovedinngang ligger til uterommet som dannes mellom hovedbygget og nybygget.

For nybygget fører hovedinngangen direkte inn i foajeens øvre plan med resepsjon, heis og hovedtrapp, trappa er gitt en generøs bredde.

Nedre del av foaje inneholder serveringsdisk og garderober. Toaletter er plassert i passasje inn mot hovedbygget.

Kjøkken ligger mot yttervegg på nedre plan og i kort avstand for servering til både storsal, scene, gymsal og foaje.

Vi ser foajeen som det samlende rommet i nybygget. Det er hit alle ankommer, herfra orienterer man seg til byggets andre deler, og møtes i pauser. Vi har plassert foajeen slik at den henvender seg mot de mest naturskjønne områdene i tillegg til hovedinngang og hovedbygget. Gjennom store vindusflater får dette rommet del i de unike kvalitetene i uteanlegget og elveleiet.

Prosjektkategori Reiselivsanlegg og hoteller
Kompetanseområder Arkitektur
Lokasjon Kalvild gård, Lillesand, Norge
Leveranse Forprosjektering og detaljprosjektering
Oppdragsgiver Kalvild Eiendom AS
Fagområder ARK, LARK, RIM, IARK
Tidsrom 2016-2018
Størrelse 3200 m2
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Kalvild gård
Foto: Kalvild gård
Foto: Kalvild gård
Foto: Kalvild gård
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Kalvild gård
Foto: Kalvild gård
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer