HasleLinje er et nærings- og boligprosjekt på Hasle, sentralt plassert mellom Økern, Løren og Frydenberg i Oslo


Asplan Viak er BREEAM-revisor i Designfasen og Post Construction-fasen for de fire kontorbyggene Frontbygget, Allerbygget, Lamell B og K5C. I dette arbeidet har vi gjennomført revisjon for både Designfasen og Post Construction-fasen for Allerbygget og Frontbygget. Frontbygget oppnådde BREEAM-NOR sertifikat i klassen Excellent og Allerbygget klassen Very Good. Byggene er blant Oslos mest bærekraftige og framtidsrettede kontorbygg. Arbeidet med Lamell B startet våren 2016, mens K5C er et fremtidig prosjekt.

 

LENKER

Höegh Eiendom

Prosjektkategori Næringsbygg
Kompetanseområder Energi og miljø
Lokasjon Oslo
Leveranse BREEAM-revisor i Designfasen, Post Construction-fasen
Oppdragsgiver Höegh Eiendom
Fagområder BREEAM

Tema

#Breeam

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Powerhouse Telemark er et av ett av byggene det ifølge CNN er knyttet høyest forventing til i verden.  Foto: Ivar Kvaal
Nyhet

– Powerhouse Telemark: Mest energieffektive solcellepanel noensinne bygget i Norge

Les mer
Illustrasjon fra samarbeidspartner LPO Arkitekter.
Prosjekt

Helgerudkvartalet i Sandvika

Les mer
<p>Anortositt fra Sirevåg, utformet med samme fotavtrykk som bygningen. Foto: Jack Jensen</p>
Prosjekt

SR bank: forplass og fortau, park, gangveg BREEAM Excellent

Les mer