Utbyggingsavtaler er en frivillig avtale mellom kommunen og utbygger knyttet til gjennomføring av vedtatte arealplaner.

Gjennom inngåelse av en slik avtale med kommunen kan en utbygger oppfylle sine rekkefølgekrav i planen, og med det ha rett til å gjennomføre sitt byggeprosjekt. Det er omfanget av, og innholdet i, rekkefølgekravene som er grunnlaget for utbyggingsavtalen. Fastsettelsen av disse kravene har dermed avgjørende betydning for om planen lar seg realisere eller ikke.

I plan- og bygningsloven §17-3 kreves det at disse rekkefølgebestemmelsene og tiltakene skal vare rimelige, nødvendige og forholdsmessige. Disse vurderingene mener vi kommunen og utbygger må gjøre i felleskap. For å bidra til forutsigbarhet knyttet til gjennomføring av arealplaner er det viktig at arealplanlegging og fastsettelse av rekkefølgekrav/ forhandling av utbyggingsavtale må ga parallelt. Vi mener kommunen og utbyggerne må ha dialog og samarbeid om hvilke tiltak som skal innga i planen, og hvordan disse tiltakene skal realiseres, helt fra start i en reguleringsprosess. Vi tror dette vil bidra til a sikre at når kommunen vedtar en arealplan er det også en omforent plan om gjennomføringen av denne, med tilhørende rekkefølgebestemmelser.

Prosjektkategori Rapport
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Oppdragsgiver Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
Fagområder Plan og urbanisme
Tidsrom 2019
Forside rapport
Forside rapport
Innhold i utbyggingsavtaler
Innhold i utbyggingsavtaler
Anbefalt prosess
Anbefalt prosess

Relatert innhold