Gystadmarka er Jessheims største boligprosjekt for de kommende tiår og vil være et sentralt element i Jessheim som by og tettsted. Gystadmarka skal huse varierte brukergrupper og være et attraktivt og tidsriktig sted å bo. Man har derfor jobbet grundig for å lage en helhetlig og omfattende områdeplan på tvers av brukergrupper og beboere.

Jessheim er i stor vekst og ligger strategisk plassert på Østlandet. Særlig i etterkant av etableringen av Gardermoen som hovedflyplass i Norge og regionalt, har området sett stor utvikling. Området ligger godt koblet med vei og jernbane og er kun en kort tur unna fra Oslo. Jessheim har derfor de siste årene vokst mye. For å fasilitere for videre forventet vekst, har kommunen pekt ut Gystadmarka som et svært viktig området for utvikling og boligbygging. Gystadmarka ligger rett øst for dagens sentrum med tilstøtende eksisterende boligområder og lett industri som nærmeste nabo. Områdeplanen omfatter flere forskjellige soner og typologier med ulike boformer og program. Disse omfatter blant annet en ny skole, barnehager, svømmehall, idrettspark og nær-senter, med tyngde på varierte og attraktive boliger. Området er karakterisert av et flatt landskap bestående av jorder og våtmarker. Planen har derfor jobbet aktivt med landskapsutformingen for å sikre god kvalitet, men samtidig en god overvannshåndtering og flom sikring da området potensielt er utsatt. Planen ser for seg en etappevis utbygging som skal fungere over et lengre perspektiv samtidig som det underveis hele tiden legges til rette for trivsel og kvalitet.

Prosjektkategori Områdeplan
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Jessheim
Oppdragsgiver Jessheim kommune
Fagområder Plan og urbanisme, arkitektur, energi, GIS, vann og miljø, landskap
Tidsrom 2016-2017
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer
Ut mot havet! Dokken sett fra Nordvest. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Prosjekt

Ut mot havet! - Dokken parallelloppdrag

Les mer
Akvariet er tenkt som hjertet i den nye bydelen Dokken. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Nyhet

Asplan Viaks planer for Dokken i Bergen: Vil bygge øyrike og flytte Akvariet

Les mer