Granstangen skole er en ny ungdomsskole på Furuset i Oslo og er blant FutureBuilts forbildeprosjekter.

Skolen er bygd som et offentlig-privat samarbeid. Asplan Viak har, blant flere samarbeidspartnere, bidratt som landskapsarkitekt.

Skolen ligger på en tomt som skråner svakt mot nord, inntil et relativt sammenhengende grøntdrag mellom Østmarka og Alnaelva. I sør ligger en skogkledd kolle som er bevart, mens den østlige delen av tomta består av fyllmasser på opptil 5 m tykkelse over Gransbekken, som opprinnelig rant i en ravinedal.

Skolebygningen er lagt sentralt på tomta, og uteanlegget organisert med en urban side som henvender seg mot veien og Furuset senter i vest og en grønn side mot Gransdalen i øst. Selve terrengformen og tilhørende vegetasjon gir et tydelig romskapende element.

Den urbane delen langs vestfasaden er programmert med en serie uformelle sitteplasser og en festplass med sitteamfi, mens tomtas øst- og sørside har ballbaner, utetreningsapparater.

Overvannshåndtering har vært en viktig del av prosjektet, og det er laget en langsiktig plan, hvor vann ledes til regnbed, som på sikt kan kobles til Gransbekken, som er planlagt gjenåpnet.

Skoleanleggets uterom er tenkt som en sosial og rekreativ møteplass for bydelen, med god tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet, som ballbaner og tilrettelegging for uformell og ikke-organisert lek og bevegelse. Her kan man bl.a. klatre, balansere, skate, danse og spille bordtennis.

Skolen er tilgjengelig for miljøvennlig transport, kollektivreiser og sykkel. Sykkelparkeringen er lagt til hovedatkomsten i nordvest og langs bygningens nordfasade.

Prosjektkategori Undervisningsbygg og barnehager
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Furuset, Oslo
Leveranse Fra skisseprosjekt til detaljprosjekt
Oppdragsgiver Gran Skolebygg AS / Backe Prosjekt AS
Fagområder LARK, RIE, VEG, VA
Tidsrom 2012 - 2015
Størrelse 6079 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 540 elever, 65 årsverk, 80 brukere
Samarbeidspartnere Lille Frøen arkitekter, Backe prosjekt/ Agaton Borgen
Utmerkelser Futurebuilt forbildeprosjekt
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Skoleanlegget ivaretar overvannshåndtering ved grønne tak, infiltrasjonsfelt, fordrøyning og regnbed. Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Skoleanlegget ivaretar overvannshåndtering ved grønne tak, infiltrasjonsfelt, fordrøyning og regnbed. Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Halvparten av skolens 148 sykkelparkeringsplasser er under tak og har belysning. FutureBuilt v/Tove Lauluten
Halvparten av skolens 148 sykkelparkeringsplasser er under tak og har belysning. FutureBuilt v/Tove Lauluten
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer