Tar sats i hverdagen

Trondheims hovedanlegg for vinteridrett skal gjøres klart for VM i 2025, og står foran en større oppgradering. Samtidig må en stor investering som dette også komme byens befolkning til gode. Hvordan kan en hopparena som brukes til konkurranser og profesjonell trening, også bli et helårs hverdagsanlegg til glede for flest mulig?

Dagens Granåsen ble bygget til VM på ski i 1997, og det er nå behov for en større oppgradering. Den pågående oppgraderingen er delt inn i tre faser, der fase 1 ble ferdigstilt ved utgangen av 2020. I team med NCC, vant Asplan Viak konkurransen om fase 2. Denne fasen omfatter hopparenaen, skibro til Litjåsen og flytting av skiskytterstadion, i tillegg til tilrettelegging av området for å binde det hele sammen.

 

Hverdagsbruk

Det har vært en viktig målsetting for prosjektet at Granåsen først og fremst skal være et helårsanlegg for hverdagsbruk. Dette innebærer en tilrettelegging av området for bruk både sommer og vinter, og styrke dets posisjon som «markaportal». Trappene på hver side av hoppbakkene er allerede i dag hyppig brukt til trappetrening, og det etableres en aktivitetsflate ved nytt arenabygg som vil kunne brukes til et mangfold av aktiviteter. 

Trondheim kommune har høye miljøambisjoner, og det er stort fokus på bærekraft i valg av løsninger, byggemetoder og materialer. Et viktig perspektiv innenfor bærekraft er også at anlegget skal stimulere til økt fysisk aktivitet. Ved å være et attraktivt tur- og treningsområde for byens befolkning, skal nye Granåsen være et bidrag til bedret folkehelse.

En del av hverdagsbruken vil være trening for skihopping, langrenn og kombinert. Som dagens hoppbakker, vil også de nye hoppbakkene få et plastdekke som gjør det mulig med skihopping hele året. Dette gjør Granåsen til et ideelt anlegg for profesjonell trening til store internasjonale konkurranser.

 

Konkurransebruk

Årlig arrangeres det World Cup i Granåsen, og Trondheim har fått tildelt VM i ski i 2025. At anlegget også brukes til slike store konkurranser, legger føringer for hvordan det skal utformes. Vår oppgave har bestått i å sørge for at anlegget møter kravene til FIS for å bli godkjent til konkurransebruk når byggearbeidene er ferdigstilt.

Hoppsporten har relativt få utøvere, men det er et stort engasjement for sporten blant folk flest. For at hopparenaen skal være godt egnet for bruk i konkurranser, må det være gode tilskuerfasiliteter, og legges til rette for TV-produksjon og riktige kameraposisjoner. På den måten vil flest mulig kunne få oppleve anlegget på best mulig måte.

 

Vår tilnærming

Prosjekteringen av nye Granåsen idrettspark er helhetlig sett stor og kompleks. Prosjektet er derfor delt prosjektet inn i mindre, mer håndterbare størrelser. Som arkitekter og landskapsarkitekter har vi hatt stort fokus på å ta hensyn til brukernes behov, og behovene til Trondheim kommune for drift og vedlikehold. Det har vært viktig for oss å sy det hele sammen til en god helhet.

Design av hoppbakker krever spesialkompetanse. Det ble derfor inngått et samarbeid med Renn Architekten, et tysk arkitektfirma som har spesialisert seg på dette. Gjennom hele prosessen har vi hatt et tett og godt samarbeid om alt som kreves for å få bakken FIS-godkjent. Dette omfatter arbeid med hoppbakkeprofilen, plassering av dommertårn, og av trenertribuner, med mer.

I samspillsfasen har vi samarbeidet tett med NCC og Trondheim kommune om utformingen av prosjektet. I tillegg har en rekke brukergrupper og organisasjoner vært involvert i prosessen, slik som driftsorganisasjon, hoppmiljø, skyttermiljø, Olympiatoppen Midt-Norge, NRK, og spesielle produktleverandører for tekniske installasjoner innen ski- og hoppsport.

 

Status

Forprosjektet for fase 2 ble ferdigstilt i starten av 2021, og parallelt med detaljprosjekteringen ble første spadetak tatt i april samme år. Byggeperioden skal vare i halvannet år, og nye Granåsen skal stå klart til vintersesongen 2022.

Prosjektkategori Idrettsanlegg, Hopparena, Hverdagsanlegg, Idrettspark
Kompetanseområder Arkitektur , Landskapsarkitektur
Lokasjon Granåsen, Trondheim
Leveranse Forprosjekt, Detaljprosjekt, Oppfølging i byggetid
Oppdragsgiver NCC, Trondheim kommune
Fagområder ARK, LARK
Tidsrom 2019 - dd
Samarbeidspartnere Renn Architekten, Multiconsult

Kontakt

Leif Arne Skei
Arkitektur og bygg midt
Trondheim
+47 926 97 159

Relatert innhold