Hvordan etablere kvalitative arealer for lek ved boligutvikling i tett by? Gjennomføringsmodell for lek og rekreasjon legger til rette for et offentlig-privat samarbeid, hvor boligprosjektenes behov for lekeareal kan løses gjennom opparbeidelse og kvalitetsheving av byens offentlige torg og parker.

Asplan Viak har i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Horten, Sandefjord og Sande kommuner utviklet en gjennomføringsmodell med hensikt å legge til rette for boligfortetting i sentrumskjernen av Vestfoldbyene. Ved boligfortetting i etablert bystruktur er det ofte utfordrende å etablere kvalitative lekearealer som oppfyller behov for sollys og romlighet internt i boligprosjektet. Samtidig ligger mange offentlige torg og plasser i Vestfoldbyene «øde» pga. manglende aktivitetsskapende innhold, begrensede midler til vedlikehold og lavt befolkningsgrunnlag.  

Gjennomføringsmodellen legger til rette for at nye boligprosjekter innenfor et avgrenset virkeområde i bysentrum kan løse behov for lekeareal ved å betale et forholdsmessig bidrag til kommunen. Bidraget benyttes til oppgradering og kvalitetsheving av prioriterte byrom innenfor området. Virkeområdet avgrenses slik at alle beboerne innenfor området har akseptabel gangavstand og trygge gangforbindelser til de prioriterte byrommene. Modellen forutsetter at det utarbeides en byromsplan som definerer kvalitet og innhold i byrommene, for å sikre kravene til barn og unges interesser.

Prosjektkategori Mulighetsstudie/områdemodell
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Bysentrum i Horten, Sande og Sandefjord.
Oppdragsgiver Vestfold fylkeskommune + Horten, Sande og Sandefjord kommuner
Fagområder Plan og urbanisme, Landskap.
Tidsrom 2018-2020
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer