Prosjektet omfattar utviding av eksisterande gravplass med 580 nye kistegraver og 75 nye urnegraver, samt prosjektering av utomhus og parkering rundt det nye kyrkjebygget. Dette ble ferdigstilt i 2014. Prosjektet omfatta heile prosessen frå skisser til oppfølging på byggeplass. Omgjering av felt L til muslimsk felt, utstikkingsdata og revidert oversiktsplan og gravplassplan i 2017.

Prosjektet baserer seg på skisseprosjektet for hovudorganiseringa av heile det regulerte området (signert underteikna i 2002). Dette vart utarbeidd i samband med prosjektet Geilo kulturkyrkje, og låg også til grunn for den utvidinga som vart gjort av eksisterande kyrkjegard i 2004. Geilo kulturkyrkje vart vigsla og teken i bruk i november 2010, men utomhus vart det berre gjort det aller mest nødvendige seks meter ut for bygget, samt bygd parkeringsplass. Difor var prosjektet ”utomhus Geilo kulturkyrkje” også med i dette prosjektet, samt oppgradering av parkeringsplassen, etter krav om universell utforming og tryggleik for gåande. Sjølve kyrkjegardsutvidinga ligg sør for kyrkjebygget og aust for eksisterande kyrkjegardsområde.

Prosjektkategori Gravplasser
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Geilo, Hol kommune.
Leveranse Detaljprosjektering
Oppdragsgiver Hol kyrkjelege fellesråd
Fagområder LARK, VAR, RIE
Tidsrom 2011-2017
Samarbeidspartnere Utførende: Geilo tomteservice og Aakerholt Steen & Lund
Geilo gravlund frå nordaust. Foto: Marianne Laa / Asplan Viak
Geilo gravlund frå nordaust. Foto: Marianne Laa / Asplan Viak
Nærbilde. Foto: Marianne Laa / Asplan Viak
Nærbilde. Foto: Marianne Laa / Asplan Viak
Geilo kulturkirke med Slåttahølen. Foto: Marianne Laa / Asplan Viak
Geilo kulturkirke med Slåttahølen. Foto: Marianne Laa / Asplan Viak
Områdedetaljer. Foto: Marianne Laa / Asplan Viak
Områdedetaljer. Foto: Marianne Laa / Asplan Viak
Geilo gravlund - murdetalj. Foto: Marianne Laa / Asplan Viak
Geilo gravlund - murdetalj. Foto: Marianne Laa / Asplan Viak
Geilo gravlund - mur på vinterstid. Foto: Jan Hågård
Geilo gravlund - mur på vinterstid. Foto: Jan Hågård
Geilo gravlund - illustrasjonsplan. Illustrasjon: Asplan Viak
Geilo gravlund - illustrasjonsplan. Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

Verneplan for gravplass Veileder. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Verneplan for gravplass Veileder

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Tjøme kirkegård - Navnet minnelund

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Lørenskog kirkegård - Forprosjekt, utvidelse - byggetrinn 1

Les mer
Lyse murer terraserer skråningen. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Urnelund i bratt terreng - Lommedalen

Les mer