Asplan Viak gjennomfører et FoU-prosjekt for Program for storbyrettet forskning om «Storbyenes samfunnsplanlegging: Struktur, system og oversikt i planarbeid og plandokumenter». Prosjektet omfatter storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

Kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand samarbeider med KS om forsknings- og utviklingsprosjekter som er særlig relevante for storbyene. Storbykommunene er store og sammensatte organisasjoner, med en omfattende samfunnsplanlegging. God oversikt, struktur og sammenheng i plansystemet oppfattes som viktig for overordnet politisk og økonomisk styring, men også for publikum som trenger å vite hva kommunen har bestemt. Prosjektets bakgrunn er et opplevd behov for å forbedre situasjonen.

Mål for FoU-prosjektet er å bidra med et grunnlag for god planpraksis som styrker politisk og økonomisk styringsevne og gjennomføringskraft, herunder koblingen mellom kommuneplanen, økonomiplan med årsbudsjett/handlings- og økonomiplan og andre planer.

Rapporten publiseres i desember 2018.

Prosjektkategori FoU, samfunnsplanlegging
Kompetanseområder Samfunnsplanlegging og analyse
Lokasjon Norge
Leveranse FoU
Oppdragsgiver Program for storbyrettet forskning, prosjektførende by: Oslo
Fagområder Samfunnsplanlegging, Analyse
Tidsrom 2017-2018

Relatert innhold

Asplan Viak har utviklet et gratis verktøy som alle by- og stedsutviklere kan bruke for å styrke sosial bærekraft i sine prosjekter. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viak lanserer nytt verktøy som styrker sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak lager levekårsundersøkelser for norske kommuner

Les mer
Det nye 3D-verktøyet gjør det lettere for kommunene å vurdere hva som er privatisering av strandsonen og ikke. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Strandsoneplanlegging i 3D gjør det lettere å vurdere hva som er privatisering

Les mer
Foto: Sean Stratton / Unsplash
Prosjekt

Evaluering av Fjellprogrammet

Les mer