Asplan Viak er engasjert av Fredrikstad kommune (kåret til Norges mest attraktive by og bysentrum i 2017), til å bistå i kommunens arealplanarbeid for området FMV-vest, også kalt Værste (tidligere Fredrikstad Mekaniske Verksted).

Arbeidet skal gi grunnlag for kommuneplanens arealdel med tydelige føringer for en helhetlig utvikling av området. Det skal fastsette et rammeverk som angir hovedstrukturene knyttet til blågrønn, teknisk og sosial infrastruktur, samt definere de viktigste offentlige rommene og deres rolle og funksjon. Arbeidet skal gi grunnlag for detaljregulering for private og offentlige utbyggere. Kommunen skal bygge en ny ishockeyhall (Arena Fredrikstad) her og fylkeskommune skal bygge ny videregående skole og flerbrukshall.  Private utbyggere ønsker å utvikle området til en ny bydel med bolig, næring og offentlige formål mm.

 

Prosjektkategori Arealplan
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Kråkerøy, Fredrikstad.
Oppdragsgiver Fredrikstad kommune
Fagområder Arealplanlegging
Tidsrom 2017-2018

Relatert innhold