Sortland kommune planlegger videre utbygging av Vestmarka næringsområde. Området er utsatt for flom, og Asplan Viak har utarbeidet et flomsonekart som kan benyttes som et kunnskapsgrunnlag i senere planlegging av næringsområdet.


Flomsonekartleggingen ble utført for en 200-årsflom i fremtidens klima, i henhold til TEK 17 §7-2, og var basert på flom- og vannlinjeberegninger.

Flomberegninger ble utført med flere metoder, og i henhold til veiledere fra NVE. Fremtidige klimaendringer ble hensyntatt i form av et klimapåslag, og det ble gjort en overordnet vurdering av økning i avrenning som følge av utbygging.

Vannlinjeberegninger ble utført med en todimensjonal modell i programmet HEC-RAS. Modellen ble bygget opp på bakgrunn av en terrengmodell generert fra laserdata, og kjørt med beregnet flomvannføring. Flomsonekart ble generert i ArcGIS Pro, basert på resultater fra vannlinjeberegningen.

Endelig leveranse besto av rapport med beskrivelse av fremgangsmåte og resultater, samt flomsonekart i pdf og digitalt format.

Prosjektkategori Flom, vassdrag, næringsområde
Kompetanseområder Vann- og miljøteknikk
Lokasjon Sortland, Nordland
Leveranse Utredning
Oppdragsgiver Sortland Kommune
Fagområder Hydrologi, vassdragsteknikk
Tidsrom Mai 2020 – juni 2020

Relatert innhold

Glade prisvinnere: Bildet viser  Linn Lodgaard (t.v.) og Kamilla Tronhuus Hannasvik og ovenifra og ned Kristian Ohr, Svein Erik Bakken og veileder Rolf E. Petersen. Foto: RIF
Nyhet

Fikk pris for beste VA-bachelor

Les mer
Rulle og skateområdet er sentralt i aktivitetsparken i Lakkegata. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Hederlig omtale til Asplan Viak i Oslo bys arkitekturpris 2020

Les mer
Foto: Steg Entreprenør AS
Prosjekt

Fredlybekken. Forberedelse Nydalsbrua

Les mer