Asplan Viak har utført en mulighetsstudie for Os kommune.

Vekstprognoser for Os kommune tilsier at befolkningen kan øke til mellom 30.000 mennesker og 40.000 mennesker innen 2040. Osøyro er vurdert som et av de viktigste områdene for utvikling, og områdene i sentrum danner en av hjørnesteinene i kommunens boligreserve. Samtidig har Os’ befolkningsvekst hittil kommet i andre deler av kommunen som ikke er en del av urbane strukturer. Finnebrekka er i dag et enebolig- og rekkehusområde, med god økonomi og ressurssterke beboere. Disse ønsker sjeldent å bli fortettet. Utfordringen blir å finne gode insentiver for fortetting, selv om det er sterk akademisk støtte for knutepunktutvikling. Men dersom grunneier ikke vil, er det erfaringsmessig vanskelig å bygge. Så hvordan fortette?

Kommunen og fylkeskommunen ønsker veksten velkommen. Statlige retningslinjer pålegger kommunene å tilrettelegge for sentral vekst. Akkurat nå er det likevel en uenighet om hvordan veksten bør skje. Vurderer man sosial bærekraft som del av utviklingsmålene gir det nye utviklingsmodeller for kommunesentrene i Norge. Selv om “jo tettere jo bedre” er et mantra i et miljømessig perspektiv, vil ikke dette alltid være et mantra i et bærekraftsperspektiv.

I et stagnerende boligmarked er diskusjonen svært betimelig. Det er usikkert om det er mulig å bygge dyre leilighetsprosjekter i Osøyro. Oppgavens diskusjon knyttet til dette temaet, og løsningene for hvilken type bystruktur vi legger opp til for Osøyro blir usedvanlig viktig i oppgaven. Finnebrekka bør utvikles for å nå målsetninger om miljøvennlig utvikling av Os, og Bergensregionen. Fortetting rundt knutepunktene er avgjørende. Men definerer vi ambisjonen som bærekraftig utvikling, og ikke bare miljøvennlig, justeres bildet. Oppgaven identifiserer utfordringer på Finnebrekka koplet til økonomiske insentiver for utvikling. Dersom en ikke kan tjene penger på å utvikle sin tomt, hvorfor skal man utvikle den? Dette henger uløselig sammen med gjennomføringsaspektet. Dersom dette ikke adresseres og løses vil ingenting skje.

De sosiale strukturene i område vil være under press i fremtiden. Dersom Finnebrekka utvikles trenger vi andre typer uterom. Prosjektet har derfor vært utviklet tverrfaglig. For å løse oppgaven har vi delt den inn i fire underoppgaver. Disse er definert som:

1. Områdenes dynamiske sammenhenger – områdenes mobilitet

2. Byens romlige sammenhenger - byrom og møteplasser

3. Byens statiske rammer for bylivet - eiendommer

4. Byens statiske rammer for bylivet - bygninger

Prosjektet har analysert områdets muligheter for fremtidig vekst og fortetning. Mulighetsstudien konkluderer at kun en av utviklingsretningene har livets rett på Finnebrekka. Lavt og tett.

Prosjektkategori Plan
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Os kommune
Oppdragsgiver Os kommune
Fagområder plan og urbanisme
Tidsrom 2017
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer