Bane NOR inviterte vinteren 2019 tre team til å utforske muligheten for å utvikle arealene på og rundt Drammen godsterminal & Nybyen.

Arealene frigjøres til byutvikling når funksjonene flyttes og jernbanetraseene forbi området endres og delvis legges under bakken. I Asplan Viaks mulighetsstudie, «En bærekraftig nyby i Drammen», blir en helhetlig visjon for en bærekraftig utvikling av et svært sentralt område i Drammen presentert gjennom linsene bærekraftig bysystem, byliv og bebyggelse.

Drammen har ambisjoner om å være langt framme når det kommer til bærekraftig byutvikling, noe Asplan Viak har tatt på alvor i mulighetsstudien. For å legge om til en mer bærekraftig byutvikling må vi tilpasse byene våre et klima i endring, bygge robusthet i menneskeskapte og naturlige systemer, og skape gode, mangfoldige og inkluderende boområder. Dette er ingen enkel utfordring. Godsterminaltomta, med sin sentrale beliggenhet i Drammen, er imidlertid det perfekte stedet å utvikle en bærekraftig nyby for vår tid.

Prosjektkategori Mulighetsstudie
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Drammen
Oppdragsgiver Bane NOR Eiendom
Fagområder Plan og urbanisme
Tidsrom 2019
Oversiktsperspektiv. Illustrasjon: Asplan Viak.
Oversiktsperspektiv. Illustrasjon: Asplan Viak.
Bybonde. Illustrasjon: Asplan Viak.
Bybonde. Illustrasjon: Asplan Viak.
Kartlegging nabolag. Illustrasjon: Asplan Viak.
Kartlegging nabolag. Illustrasjon: Asplan Viak.
Parkallmenningen. Illustrasjon: Asplan Viak.
Parkallmenningen. Illustrasjon: Asplan Viak.
Bakhage. Illustrasjon: Asplan Viak.
Bakhage. Illustrasjon: Asplan Viak.
Hovedgrep bysystem. Illustrasjon: Asplan Viak.
Hovedgrep bysystem. Illustrasjon: Asplan Viak.
Stedstilpasset byform. Illustrasjon: Asplan Viak.
Stedstilpasset byform. Illustrasjon: Asplan Viak.
Gang-, sykkel og kollektiv vei. Fremtidig. Illustrasjon: Asplan Viak.
Gang-, sykkel og kollektiv vei. Fremtidig. Illustrasjon: Asplan Viak.
Kjøreadkomst og parkering. Illustrasjon: Asplan Viak.
Kjøreadkomst og parkering. Illustrasjon: Asplan Viak.
Lengdesnitt. Illustrasjon: Asplan Viak.
Lengdesnitt. Illustrasjon: Asplan Viak.
Stedsutvikling. Illustrasjon: Asplan Viak.
Stedsutvikling. Illustrasjon: Asplan Viak.
Planutsnitt ved bolig og park. Illustrasjon: Asplan Viak.
Planutsnitt ved bolig og park. Illustrasjon: Asplan Viak.
Planutsnitt ved godshallen. Illustrasjon: Asplan Viak.
Planutsnitt ved godshallen. Illustrasjon: Asplan Viak.
Godshallen snitt. Illustrasjon: Asplan Viak.
Godshallen snitt. Illustrasjon: Asplan Viak.

Relatert innhold