Våren 2013 besluttet ledelsen hos Eidsiva Bredbånd å gjennomføre en forandring fra tradisjonelle arbeidsplasser til aktivitetsbasert arbeidsmetode (ABW). Målet deres var ambisiøst: Vi skal bli Norges beste arbeidsplass!

Eidsiva bredbånd as leverer bredbånd via egen infrastruktur til privat- og bedriftsmarkedet i Hedmark og Oppland. Selskapet holder hus i Fakkelgården på Lillehammer og er i dag største leietaker med ca 1650 m2 og rundt 150 ansatte.

Kontorlokalene til Eidsiva bar i 2013 preg av slitasje og var gått ut på dato. Alle arbeidet i åpne landskap i ulike størrelser, og alle hadde faste plasser.

Det var en del store møterom tilgjengelig i lokalene, men få mindre rom for samarbeid. Det var dessuten få stillerom for konsentrert arbeide og dårlig med sosiale møteplasser for spontane møter og samarbeid.

Asplan Viak ble tidlig involvert i endringsprosessen sammen med Veldhoen og leder- og brukergrupper i Eidsiva bredbånd. Det ble besluttet at eksisterende areal på 1200m2 skulle opprettholdes, altså ingen utvidelse, men at alt bortsett fra yttervegger og tekniske kjerner (ventilasjonsrom, toaletter osv) skulle rives og bygges om. Det ble utarbeidet et sonekart som definerte soner for ulike arbeidstyper og aktiviteter (samarbeid, inidividuelt arbeid, høyt/lavt fokus osv), samt et stort sosialt fellesrom med resepsjon, kaffebar, sofa og møteplasser. Her plasserte vi også garderober og skap for personlig oppbevaring; den såkalte “hjemmesonen” eller “hub’en”. Det var naturlig å legge hub’en i direkte tilknytning til adkomst, som et bindeledd mellom de to fløyene kontoret besto av.

I samme periode ble ny grafisk profil utarbeidet og presentert for alle ansatte, interiørarkitektene inklusive. Det var naturlig å la denne profilen ligge til grunn i vårt konseptuelle arbeid med farger, materialer, overflater og uttrykk.

Prosjektkategori Interiørarkitektur
Kompetanseområder Arkitektur
Lokasjon Lillehammer
Leveranse Detaljprosjektering - rehabilitering av kontorbygg
Oppdragsgiver Eidsiva Brebånd AS
Fagområder IARK, ARK, SØK, RIE, RIV
Tidsrom august 2013 – juni 2014 og oktober 2017 – mai 2018
Størrelse 2014: 1200 kvm og 2018: 650 kvm
Samarbeidspartnere Eidsiva Brebånd AS og Veldhoen+Company
Utmerkelser Publisert i Norske Interiørarkitekters- og møbeldesigneres landsforenings årbok i 2015
Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie
Foto: Espen Grønlie

Relatert innhold

Agrakvartalet er nominert til prisen Betongtavlen for 2020. Foto: Ivan Brodey
Nyhet

Asplan Viak nominert til Betongtavlen – igjen!

Les mer
Foto: NORD Arkitektur
Prosjekt

Norges idrettshøgskole - Seksjon for idrettsmedisin

Les mer
Taket etterisoleres og får nye kobberplater. Foto: Egil Eide/Asplan Viak
Prosjekt

Båthallen ved Norsk Maritimt Museum

Les mer
Foto: Monica Jenssen
Prosjekt

Strand kårbolig

Les mer