Prosjektet omfatter transformasjon av Dronning Mauds gate fra bilvei med flere kjørebaner til en beplantet gate som prioriterer byens syklister og fotgjengere. Håndtering av overvann ivaretas i plantekasser og regnbed.

Dronning Mauds gate ligger på nordsiden av det nye Nasjonalmuseet i Vika i Oslo. Her skal gaten transformeres fra en bilvei med flere kjørebaner til en beplantet gate som prioriterer byens syklister og fotgjengere. Universell utforming har stått i fokus og gaten skal opparbeides med sykkelveg og et bredt fotgjengerfelt langs Nasjonalmuseet. Kjørebanen og sykkelbanen skilles av fire plantekasser. En viktig faktor for utformingen av landskapet har vært åpen og lokal overvannshåndtering. Regnvannet ledes til en vannrenne av granitt som fører vannet inn i plantekassene og ned til et regnbed mot Rådhusplassen. I regnbedet plantes det vanntålende og hardføre stauder som breibladlilje, sverdlilje og daglilje.

Deler av gaten ligger på en brukonstruksjon, dette har vært begrensende for plantekassenes utforming. Det medfører et plantevalg som er tørketålende og som kan trives med begrenset jordvolum. Gaten beplantes dermed med bøkehekk, japankirsebær ‘Kanzan’ og oppstammet hjortesumak. Den tekniske infrastrukturen og utformingen av plantekassene og regnbedet er et resultat av et tett tverrfaglig samarbeid i Asplan Viak.

Prosjektkategori Parker og byrom, samferdsel
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Vika i Oslo
Leveranse Detaljprosjekt, byggeplan.
Oppdragsgiver Statens vegvesen Region øst
Fagområder LARK, RIVA, RIE, RIB, RIVEI
Tidsrom 2019 - pågående
Perspektivsnitt av gateløpet fra Bimsync. Illustrasjon: Asplan Viak
Perspektivsnitt av gateløpet fra Bimsync. Illustrasjon: Asplan Viak
Plantegning av prosjektet. Illustrasjon: Asplan Viak
Plantegning av prosjektet. Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer