I samarbeid med Arctic Adventure of Norway, Asplan Viak og Skanska har Snøhetta designet «Svart», verdens første Powerhouse*-hotell, ved brearmen av den populære turistdestinasjonen Svartisen nasjonalpark i Meløy Kommune i Nordland. Navnet «Svart» er en direkte referanse til Svartisen-navnet og den mørkeblå isen som kjennetegner Svartisen-breen.


Asplan Viak er fagkyndig rådgiver for reguleringsplanen og har ansvar for alle utredninger i forbindelse med planarbeidet. Miris Eiendom er forslagsstiller for planen.
 

Detaljreguleringsplanen for hotellanlegget utarbeides som en privat reguleringsplan i tett dialog med Meløy kommune. Planområdet ligger i et spektakulært og uberørt landskap og dette er et særlig viktig hensyn å følge opp i planarbeidet. Hotellbygget er designet med en sirkulær form og står delvis på land og delvis på trepåler i sjøen. Konstruksjonen er inspirert av lokal byggeskikk gjennom å ta opp elementer fra rorbuer og fiskehjell. Reguleringsplanen vil tilrettelegg for en utbygging som i størst mulig grad tilpasser seg landskapsrommet, samt begrenser negative konsekvenser for natur og miljø. Sammenliknet med et tilsvarende hotellbygg oppført etter moderne standard reduserer «Svart» det årlige energiforbruket på nærmere 85 % og bærekraft er et gjennomgående prinsipp både for bygging og drift av anlegget. Det er i dag ingen veiforbindelse til området og reguleringsplanen omfatter derfor også en brygge inntil hotellbygget, slik at atkomst kan skje via en energinøytral båt.

Prosjektkategori Privat reguleringsplan
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Ved Svartisen i Meløy kommune (Holandsfjorden)
Oppdragsgiver Snøhetta
Fagområder Arealplanlegging, konsekvensutredning, landskapsarkitektur
Tidsrom januar - oktober 2018
Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes
Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes
Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes
Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes
Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes
Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes
Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes
Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer