Asplan Viak har på oppdrag fra Tønsberg kommune detaljprosjektert løsning for topptetting av deponietappe 1 på Tønsberg fyllplass.

Prosjekteringen er utført iht. godkjent plan for avslutning av deponiet, gitt av Fylkesmannen i Vestfold.. Byggearbeidene med etablering av tettingen ble sluttført våren 2017. Tettingen består av leire eller silt og et vekstjordlag kombinert med avskjærende grøfter/drenering. Oppå tettingen er det etablert kjøreveier og asfalterte/grusede flater.

Utfordringer i oppdraget har vært å kombinere tilfredsstillende kvalitet på kjøreveier og plasser med miljøhensyn knyttet til tetting, infiltrasjon av nedbør for å opprettholde gassproduksjon, uttak av deponigass og sigevannsdrenering.

Prosjektkategori Avfall, veg, hydrogeologi
Kompetanseområder Vann- og miljøteknikk
Lokasjon Tønsberg kommune
Leveranse Byggeplan med tegninger og beskrivelse
Oppdragsgiver Tønsberg kommune
Fagområder Veg, landskap, vann og avløp, avfall, hydrogeologi og geoteknikk
Tidsrom 2016-2017
Størrelse 60 daa
Samarbeidspartnere Grunnteknikk

Relatert innhold

Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Utvidelse av Drivenesøya grunnvannsanlegg

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

E39 Brastadkrysset

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Rv. 83 Harstadpakken

Les mer
Nyhet

Stort rådgivningsbehov i renovasjonsmarkedet

Les mer