Asplan Viak har sammen med DRMA og Tina Saaby utarbeidet prosjektet Urban kraftkule i nord, for en ny bydel på dagens flyplass i Bodø.


Hundremeterskog og grønt fiskebein

Kommunen har svært store ambisjoner for den nye bydelen. For å lykkes med dette foreslår vi en ekstremt enkel hovedstrategi basert på et gjennomgående landskapsgrep, en ”hundremeterskog” som vil endres og leve med prosjektet de neste 100 årene. Dette enkle, men radikal grepet legger til rette for å plante området med skog, park og urbant landbruk, for deretter å la byen gradvis vokse inn i landskapet. Til slutt står Bodø igjen med en byskog og landskapspark – et grønt fiskebein. Skogen og parken er delt opp i ulike soner som tilbyr ulike skogssituasjoner og aktiviteter. Det etableres overvannsløsninger, dammer og bekker som gir et rikt økologisk liv, og som er attraktivt for lek og rekreasjon.

Den nye bydelen vil bli svært stor, i prosjektet har vi vist omtrent 12500 boliger og 15000 arbeidsplasser. For å lykkes har vi derfor delt opp området i to delbydeler og 12 nabolag. Nabolagene er utviklet utfra ulike konsepter som kalles airport city, naturbyen og nabolagsbyen. Innenfor området er det laget et sammenhengende, finmasket og bilfritt gang- og sykkelnettverk i parken og mellom nabolagene. Vi legger opp til at gange, sykkel og kollektivtrafikk prioriteres. Gjennom mobilitetspunkter for beboerne er det kort vei til mange ulike transportformer. Prosjektet legger opp til å gjenbruke mange elementer fra flyplassen. For framtidig utbygging etableres et gjenbrukssenter som kan ta inn materialer fra regionen og Norge.

Prosjektkategori Byutvikling
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Bodø
Oppdragsgiver Bodø kommune
Fagområder Plan og urbanisme, landskap, energi og miljø
Tidsrom 2020
Samarbeidspartnere DRMA, Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer